Bestuurskracht

Bestuurskracht - Hanneke Beijer | Tiliboo-afrobeat.com

...rskracht is de capaciteit om als bestuur de eigen organisatie zodanig uit te bouwen dat een beleid wordt gevoerd dat aan de verwachtingen van de burgers tegemoet komt ... Bestuurskracht door Hanneke Beijer, Hanke Lange, Hein ... ... . Het is de mogelijkheid om als bestuur een zelfstandige politieke rol te spelen t.o.v. de gemeenschap die het bestuur verkozen heeft. Regionale bestuurskracht. Gemeenten moeten over voldoende bestuurskracht beschikken om de taken voor hun inwoners goed te kunnen uitvoeren. Veel gemeentelijke taken hebben een regionaal karakter. Daarom zullen gemeenten steeds meer moeten samenwerken om deze gemeentegrensoverschrijdende opgaven goed op ... Bestuurskracht - dev organisatie adviseurs ... . Veel gemeentelijke taken hebben een regionaal karakter. Daarom zullen gemeenten steeds meer moeten samenwerken om deze gemeentegrensoverschrijdende opgaven goed op te kunnen pakken. Ondanks het veelvuldige gebruik van het begrip bestuurskracht zijn er pas recent pogingen gedaan deze bestuurskracht daadwerkelijk te meten. De eerste Nederlandse bestuurskrachtmetingen hebben plaatsgevonden in de Limburgse gemeenten in 2002, op dringend ...

INFORMATIE

AUTEUR
Hanneke Beijer
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bestuurskracht.pdf

OMSCHRIJVING

Bestuurskracht 2e druk is een boek van Hanneke Beijer uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN 9789036811033 Aan de comfortabele bestaanszekerheid van ziekenhuizen is in de afgelopen tien jaar een einde gekomen. Met als gevolg dat ziekenhuisbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij er in om de kwaliteit en veiligheid te garanderen, het ziekenhuis financieel gezond te houden en interne en externe partijen tevreden te stellen? Kortom, zijn zij effectief? Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting en de werking van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is, vanuit zijn werkgeversrol, verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met inbreng van de raad van toezicht, de raad van bestuur, de medische staf en de overlegorganen. De auteurs geven op basis van hun ervaring als bestuursadviseurs voor de zorg handvatten en vuistregels voor de inrichting van de raad van bestuur. Zowel naar inhoud als naar proces.

Wil je het boek lezen?Bestuurskracht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hanneke Beijer. Lezen Bestuurskracht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN