Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten

Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten - J. Roest | Tiliboo-afrobeat.com

...GENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR ... Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische ... ... . J. ROEST KLUWER - DEVENTER INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING Vervolgens spiegelt de auteur het Nederlandse medezeggenschapsrecht bij financieel-economische besluiten aan het Duitse medezeggenschapsrecht. Getracht wordt voor de geconstateerde verschillen tussen de beide rechtsstelsels een verklaring te geven. Proefschrift: Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten (Joti Roest, RU.nl) Medez ... Medezeggenschap: de ondernemingsraad - AWVN ... . Proefschrift: Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten (Joti Roest, RU.nl) Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Financieel-economische besluiten (reorganisatie, fusie, investerings- en... Onze Minister draagt er zorg voor dat werknemers die op een kandidatenlijst staan of hebben gestaan, die lid zijn of lid zijn geweest van een medezeggenschapscommissie of van een werkgroep, of die op andere ...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Roest
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten.pdf

OMSCHRIJVING

Financieel-economische besluiten (reorganisatie, fusie, investerings- en financieringsbeslissingen) worden in het bedrijfsleven met zeer grote regelmaat genomen. Onderzocht is of werknemers(vertegenwoordigers) bij de verschillende financieel-economische besluiten van de ondernemer medezeggenschap toekomt. Vervolgens is onderzocht welke lacunes het systeem van de wet- en regelgeving bevat en op welke wijze gesignaleerde lacunes kunnen worden opgevuld. Tevens is een beschrijving opgenomen van het Duits medezeggenschaprecht en worden enige beschouwingen gewijd aan de gelijkenissen en verschillen tussen het Nederlandse en Duitse medezeggenschaprecht bij financieel-economische besluiten.

Wil je het boek lezen?Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Roest. Lezen Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN