Wet op de rechtsbijstand

Wet op de rechtsbijstand - P. Dahm | Tiliboo-afrobeat.com

... de rechtsbijstand. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: ... Wetboek-online.nl | Wet op de rechtsbijstand | Artikel 24 ... . bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 3; heffingvrij vermogen: het heffingvrij vermogen, bedoeld in artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001; inkomen: het inkomen, zoals berekend ingevolge de artikelen 34a tot en met 34d; inkomensgegeven: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21 ... Wet op de rechtsbijstand Wet van 23 december 1993, houdende regelen omtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in ... Wet op de rechtsbijstand - Overheid.nl ... . enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 oktober 1993, Stafafdeling Wetgeving Puliekrecht nr. 401654/93/6, gedaan mede namens ...

INFORMATIE

AUTEUR
P. Dahm
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Wet op de rechtsbijstand.pdf

OMSCHRIJVING

Dit is de derde druk van het Lexplicatiedeel over de Wet op de rechtsbijstand.Sinds de tweede druk uit 2010 is de Wet op een aantal punten aangevuld en gewijzigd, onder meer in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand en de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Tevens is relevante jurisprudentie toegevoegd.

Wil je het boek lezen?Wet op de rechtsbijstand in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P. Dahm. Lezen Wet op de rechtsbijstand Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN