Grensoverschrydende juridische fusie

Grensoverschrydende juridische fusie - Solinge | Tiliboo-afrobeat.com

...ang van 15 juli 2008 bevat Boek 2 BW een bijzondere afdeling voor grensoverschrijdende juridische fusies ... Grensoverschrijdende fusies nader bekeken ... . Sindsdien is onder andere mogelijk dat een NV of BV verdwijnende of verkrijgende vennootschap is bij een fusie met een kapitaalvennootschap die is opgericht naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ( artikel 2:333c, eerste lid, BW ). Wel is de juridische fusie naar Nederlands recht leidend in die zin, dat de inhoud die naar Nederlands recht toekomt aan het begrip overgang onder algemene titel, en het begrip juridische fusie, beslissend is voor de vraag of een buitenlandse rechtshandeling kwalificeert als overgang onder algemene titel in het kader van een juridische fusie, in de zin van artikel 14b van de Wet Vpb. 7. Grensoverschrijdende fusies volgens Boek 2 BW 39 7.1. Geografische reikwijdte 39 7.2. Toegelaten fu ... PDF De gefacilieerde juridische fusie- en splitsing ... . 7. Grensoverschrijdende fusies volgens Boek 2 BW 39 7.1. Geografische reikwijdte 39 7.2. Toegelaten fusievarianten 40 7.3. Grensoverschrijdende f...

INFORMATIE

AUTEUR
Solinge
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Grensoverschrydende juridische fusie.pdf

OMSCHRIJVING

Grensoverschrydende juridische fusie

Wil je het boek lezen?Grensoverschrydende juridische fusie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Solinge. Lezen Grensoverschrydende juridische fusie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN