Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening

Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening - M.A.A. Soppe | Tiliboo-afrobeat.com

...trix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz ... Schiphol | Milieueffectrapportage ... . enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 13 mei 1993, nr. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor deze plannen verantwoordelijk is. Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in het ruimtelijk domein tussen de versc ... Milieueffectrapportage - Soppe Gundelach ... . Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in het ruimtelijk domein tussen de verschillende overheden in Nederland. Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening : een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening / door M.A.A. Soppe. ISBN: 9013028462 Auteur (persoon): Soppe, M. A. A. Auteur (organisatie): Stichting Instituut voor bouwrecht Uitgever: Deventer : Kluwer,...

INFORMATIE

AUTEUR
M.A.A. Soppe
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening.pdf

OMSCHRIJVING

Met de in hoofdstuk 7 Wm en het Besluit m.e.r. neergelegde m.e.r.-regeling beoogt de wetgever het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming over bepaalde milieubelastende activiteiten te geven. De verplichting tot het verrichten van een m.e.r. is echter doorgaans verbonden aan niet meer dan één overheidsbesluit. Daarmee is slechts verzekerd dat bepaalde aspecten van het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming worden verschaft.Uit het onderzoek van de auteur blijkt dat de flexibele constructie doorgaans echter resulteert in een MER ten behoeve van een gemeentelijk ruimtelijk plan waarin slechts inrichtingsalternatieven worden beschreven (inrichtings-MER) en dat deze constructie derhalve disfunctioneert.In het boek is tevens geconstateerd dat de Nederlandse m.e.r.-regeling zich niet volledig verdraagt met de m.e.r.-richtlijn, meer in het bijzonder niet in de gevallen waarin de m.e.r.-(beoordelings)plicht is verbonden aan de vaststelling van een ruimtelijke-ordeningsbesluit.

Wil je het boek lezen?Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.A.A. Soppe. Lezen Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN