Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht - J.J.M. de Laat | Tiliboo-afrobeat.com

...fieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht (Hardcover) ... Bureau ISBN - Werkzekerheid in het arbeidsrecht ... . Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden... In Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht leest u wat zijn overwegingen zijn. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden op het arbeidsrecht De toepasselijkheid van algemene voorwaarden op het arbeidsrecht zal vooral bijzondere bedingen beïnvloeden, zoals het concurrentie-, geheimhoudings- en het boetebeding. Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. H ... Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht ... ... . Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door... Het accent in deze serie ligt op het arbeidsrecht. Monografieën Sociaal recht is uiterst geschikt voor iedereen die in zijn dagelijkse werk met arbeidsrecht te maken heeft. ....

INFORMATIE

AUTEUR
J.J.M. de Laat
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 van het Burgerlijk Wetboek. Kantonrechter Sjef de Laat bepleit een verandering. De regeling van de algemene voorwaarden moet in ieder geval wel op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Voor de collectieve arbeidsovereenkomst zijn er redenen om voorzichtig te zijn. Het beding in de individuele arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat een cao van toepassing is (incorporatiebeding) moet dan wel op de snijtafel. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht zal met name de bijzondere bedingen beïnvloeden, zoals het concurrentiebeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbeding, het studiekostenbeding en het boetebeding in de arbeidsovereenkomst. Waarom moet de klant de publicatie hebben? Een intrekking, na een dertigjarig bestaan, van het artikel dat de uitsluiting van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht regelt, zal op meer terreinen dan de bijzondere bedingen grote invloed hebben op het arbeidsrecht. Gedacht kan worden aan de verplichting van de werkgever de werknemer te werk te stellen, het instructierecht van de werkgever, het voor risico van de werkgever of de werknemer komen van bepaalde ontwikkelingen, arbeidstijdspatronen en de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. De publicatie sluit aan bij een ontwikkeling waarin de vakbonden wel leden verliezen, maar collectieve arbeidsovereenkomsten grote invloed blijven hebben doordat zij in de individuele arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De publicatie sluit ook aan bij een ontwikkeling waarin de werkgever zijn ''debiet'' (met concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding & boetebedingen) wil verdedigen en de individuele werknemer steeds meer met zijn werkgever moet onderhandelen. Bij toepasselijkheid van algemene voorwaarden in het arbeidsrecht zal de werkgever veel transparanter met zijn werknemers moeten omgaan. PAS OP: Waarin onderscheidt zich het boek? Het boek onderscheidt zich niet in de markt en er zijn geen andere uitgaven die de concurrentie kunnen aangaan. Voor wie is de publicatie met name bedoeld. De doelgroep is zeer breed en betreft iedereen die in het arbeidsrecht geïnteresseerd is, lees vakbondsleden, werkgevers, arbeidsrechtadvocaten, rechters, HR-mensen, wetenschappers et ceteri.

Wil je het boek lezen?Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.J.M. de Laat. Lezen Monografieen sociaal recht 70 - Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN