De belgische class action

De belgische class action - Emilie de Baere | Tiliboo-afrobeat.com

...GISCHE CLASS ACTION IN KORT BESTEK (1) Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van "de rechtsvordering tot collectief herstel" in het Wetboek van economisch recht (boek XVII), BS 29 april 2014 ... Class Action tegen de Belgische Staat : slachtoffer van ... ... . Boek XVII handelt over "bijzondere rechts‑ procedures" en heeft ook een Titel 1 dat handelt over de vorderin‑ gen tot staking. De Belgische class action zou op die manier worden uitgebreid tot alle zelfstandigen en ondernemingen die minder dan 250 werknemers tewerkstellen én een jaaromzet hebben van minder dan 50 miljoen euro óf een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro. Of de wetgever slaagt in dit opzet is maar ten zeerste de vraag. De rechtsliteratuur stelt zich immers bijzonder kritisch op. Uiteraard valt toe te juichen dat 7 E. DE BAERE, "Procederen ... 'Class Action' naar Belgisch recht - Bright Legal ... . Of de wetgever slaagt in dit opzet is maar ten zeerste de vraag. De rechtsliteratuur stelt zich immers bijzonder kritisch op. Uiteraard valt toe te juichen dat 7 E. DE BAERE, "Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?", TPR 2007, afl. 1, (7) 13, nr. 8. 8 Aanbev. ...

INFORMATIE

AUTEUR
Emilie de Baere
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De belgische class action.pdf

OMSCHRIJVING

De belgische class action 1e druk is een boek van Emilie de Baere uitgegeven bij Wolters Kluwer België. ISBN 9789046594575 Dit boek bevat een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel. Deze wet maakt voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische recht een collectieve procedure mogelijk die strekt tot vergoeding van schade. In essentie betreft het een gerechtelijke procedure waarbij een groepsvertegenwoordiger optreedt voor een groep consumenten die schade hebben geleden, veroorzaakt door een onderneming ten gevolge van een inbreuk op een contractuele of een wettelijke bepaling, en die ertoe strekt een vergoeding te bekomen voor de leden van de groep in een gerechtelijke uitspraak, die verbindend is voor alle leden van de groep, zonder dat zij (noch individueel, noch als groep) als procespartij in de procedure zijn betrokken.De auteur geeft een kritische duiding bij deze nieuwe wet en brengt de mogelijkheden en beperkingen ervan in kaart. Daarbij besteedt de auteur bijzondere aandacht aan de verhouding van de nieuwe bepalingen tot enkele basisbeginselen van het burgerlijke procesrecht en aansprakelijkheidsrecht.Het boek biedt aan de practicus een uitstekend inzicht in de bijzondere dynamiek en complexiteit waarmee een groepsprocedure gepaard gaat, en benadert dit vanuit het perspectief van de verschillende actoren die erbij betrokken zijn. De auteur heeft daarbij ook bijzondere aandacht voor de maatschappelijke context waarin de groepsprocedure zich afspeelt.

Wil je het boek lezen?De belgische class action in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Emilie de Baere. Lezen De belgische class action Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN