Misbruik van bevoegdheid

Misbruik van bevoegdheid - E.J.H. Schrage | Tiliboo-afrobeat.com

... van recht kan overigens niet worden bepleit, indien uit de aard van de bevoegdheid al blijkt dat misbruik ervan onmogelijk is ... Misbruik van recht in Wob-zaken | Kennedy Van… | Kennedy ... ... . Soorten misbruik van recht. Het is op veel rechtsgebieden goed te bedenken dat er sprake is van misbruik van recht (misbruik van bevoegdheid). Denk daarbij aan onder meer: Misbruik van recht (de gebruikelijke term in Nederlands recht) of rechtsmisbruik (gebruikelijk in Belgisch recht) is een leerstuk binnen het recht waarin een recht of bevoegdheid wordt gebruikt op een manier waardoor deze onrechtmatig wordt. Dit doet zich voor wanneer een recht of bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor dit is bedoeld, of simpe ... Misbruik van bevoegdheid. Wanneer is daar sprake van ... ... . Dit doet zich voor wanneer een recht of bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor dit is bedoeld, of simpelweg om een ander te schaden. misbruik van bevoegdheid. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Uitgangspunt is dat een rechthebbende zijn recht ook mag gebruiken, maar dat recht wo...

INFORMATIE

AUTEUR
E.J.H. Schrage
DIMENSIE
8,9 MB
BESTANDSNAAM
Misbruik van bevoegdheid.pdf

OMSCHRIJVING

Wanneer personen hun bevoegdheid misbruiken, vervalt volgens de wet deze bevoegdheid. Maar wanneer is dit exact het geval? Waar ligt de grens tussen gebruiken en misbruiken? Dit is de centrale vraag in deze uitgave. Daarbij zijn ook de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur verwerkt. De wet bepaalt dat degene aan wie een bepaalde bevoegdheid toekomt, deze niet kan inroepen indien en voor zover hij deze misbruikt. De betrokkene kan uitoefening van deze bevoegdheid niet afdwingen, noch inroepen ter rechtvaardiging van het getoonde misbruik. Voltaire omschreef dit vanuit de kern: ''Un droit porté trop loin devient une injustice''. Ofwel: een te ver doorgevoerd recht wordt een onrecht. Maar, wat is in deze situatie #te ver#? Misbruik van bevoegdheid buigt zich over deze fundamentele vraag wanneer er sprake is van misbruik van bevoegdheid. De auteur ontvouwt het begrip van misbruik van bevoegdheid en de daarmee samenhangende rechtsfiguren als de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, de rechtsverwerking, de clausula rebus sic stantibus, of # in breder verband # de onrechtmatige daad en de hinder. De lezer verkrijgt grondig inzicht in de verhouding tussen deze begrippen. Zowel in het heden als het verleden. De uiteenzetting spitst zich toe op het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, het belastingrecht, het beslagrecht, het burenrecht, het faillissementsrecht, het octrooirecht, het procesrecht en het vennootschapsrecht. Sinds de laatste editie van 6 jaar terug heeft de rechtsontwikkeling flinke stappen genomen. Op Europees vlak geldt het verbod van misbruik van bevoegdheid als algemeen beginsel van het Unierecht. De grenzen van het leerstuk zijn daarmee drastisch verschoven, waarvan deze nieuwste editie zich volop rekenschap geeft. De uitgave onderscheidt zich zoals altijd met een veelvuldig beroep op buitenlandse wetgeving, rechtspraak en literatuur. Belangrijke nieuwe literatuur en rechtspraak op zowel nationaal als communautair niveau zijn voor u opgenomen. Ook vindt u circa 70 nieuwe arresten en vonnissen verwerkt.

Wil je het boek lezen?Misbruik van bevoegdheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E.J.H. Schrage. Lezen Misbruik van bevoegdheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN