Lexplicatie 3.36a - Wet op het specifiek cultuurbeleid

Lexplicatie 3.36a - Wet op het specifiek cultuurbeleid - J.J.R. Lautenbach | Tiliboo-afrobeat.com

...et specifiek cultuurbeleid. 1 Onze Minister stelt bij ministeriële regeling eenmaal per vier jaar regels vast voor de verstrekking van subsidies in de op die periode volgende periode van vier kalenderjaren ... PDF Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en ... ... .. 2 De ministeriële regeling bevat in ieder geval:. a. een omschrijving van de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen; Regeling op het specifiek cultuurbeleid. 1 De begroting behelst een overzicht van de voor het kalenderjaar onderscheidenlijk de kalenderjaren geraamde baten en lasten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.. 2 De begroting bevat een postgewijze toelichting.. 3 De begroting bij de aanvraag voor een instellingssubsidie omvat tevens ... Lexplicatie 3.45a - Woningwet. De Woningwet stelt bouwtechnische ... wetten.nl - Regeling - Wet op het specifiek cultuurbeleid ... ... .. 2 De begroting bevat een postgewijze toelichting.. 3 De begroting bij de aanvraag voor een instellingssubsidie omvat tevens ... Lexplicatie 3.45a - Woningwet. De Woningwet stelt bouwtechnische...

INFORMATIE

AUTEUR
J.J.R. Lautenbach
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Lexplicatie 3.36a - Wet op het specifiek cultuurbeleid.pdf

OMSCHRIJVING

Wie beslist over de subsidieverstrekking aan culturele instellingen en projecten? Aan welke regels moeten subsidieaanvragers en -verstrekkers zich houden? Deze en andere vragen over het cultuurbeleid van de rijksoverheid worden beantwoord in de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de daarop gebaseerde regelgeving.Dit Lexplicatiedeel bevat het regelingenpakket over de cultuur die valt onder de zorg van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.In haar uitgebreide commentaar op regeling- en artikelniveau geeft de auteur heldere uitleg. Parlementaire geschiedenis en jurisprudentie komen daarbij ruimschoots aan bod.

Wil je het boek lezen?Lexplicatie 3.36a - Wet op het specifiek cultuurbeleid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.J.R. Lautenbach. Lezen Lexplicatie 3.36a - Wet op het specifiek cultuurbeleid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN