Medeplegen

Medeplegen - M.M. van Toorenburg | Tiliboo-afrobeat.com

...eplegen wordt genoemd in artikel 47 Wetboek van Strafrecht (art ... Handvatten voor afbakening medeplegen en medeplichtigheid ... . 47 Sr). Hier vindt men geen uitleg over dit begrip en daarom moet vooral worden uitgegaan van de rechtspraak en de aanwezige literatuur wanneer men het begrip medeplegen behandelt. Tegenwoordig is geen eenduidige omschrijving van medeplegen te maken. Van medeplegen is sprake als er geen verschil is in rol en bijdrage van de verschillende plegers. Het kan dus voorkomen dat een delict begaan wordt door twee o ... Navigator | Dé website voor de jurist en fiscalist ... . Het kan dus voorkomen dat een delict begaan wordt door twee of meer medeplegers, en door geen enkele individuele pleger. Medeplegen en medeplichtigheid ook in bijzondere delicten. Medeplegen en medeplichtigheid zijn niet alleen als deelnemingsfiguren in het Algemeen Deel van het Wetboek van het Strafrecht zijn geregeld (art. 47 respectievelijk art. 48), maar als zodanig ook in verschillende bijzondere delictsbepalingen zijn omschreven. zie ook: Wat is medeplegen? Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt...

INFORMATIE

AUTEUR
M.M. van Toorenburg
DIMENSIE
3,7 MB
BESTANDSNAAM
Medeplegen.pdf

OMSCHRIJVING

'Medeplegen' brengt de problematiek van de afbakening van het medeplegen voor het voetlicht. Tevens wordt een mogelijke oplossing aangedragen. Na een inleidend hoofdstuk leest u een historische beschouwing. Het boek vervolgt met de hoofstukken:- Medeplegen: bewuste, nauwe en volledige samenwerking- Bijzondere delicten- Medeplegen en de andere deelnemingsvormen, in het bijzonder de medeplichtigheid- Het 'Einheitstätersystem'In de slotbeschouwing wordt ingegaan op de vraag of het Einheitstätersystem voor het Nederlandse Wetboek van Strafrecht uitkomst biedt.Het boek wordt afgesloten met een samenvatting, literatuurlijst en jurisprudentie- en trefwoordenregister.

Wil je het boek lezen?Medeplegen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.M. van Toorenburg. Lezen Medeplegen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN