HET BOEK HENOCH

HET BOEK HENOCH - Knibb | Tiliboo-afrobeat.com

...k van Henoch. Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 1988) (Laatste bewerking: 15 augustus 2019) Volgens de Bijbelse chronologie was Henoch de zoon van Jered en de vader van Methusalah ... Eerste boek van Henoch - Wikipedia ... . Hij werd geboren in het jaar 622 na de schepping van Adam, toen zijn vader de leeftijd van 162 jaar had bereikt. Het Eerste boek van Henoch (I Henoch) maakt deel uit van de oud-Israëlitische literatuur en wordt als zodanig gerekend tot de pseudepigrafen.Het boek is ook bekend onder de naam 'Ethiopisch Boek van Henoch' omdat het boek volledig bekend is in die taal. De Ethiopische versie berust mogelijk op een Griekse vertaling waarva ... Henoch - Wikipedia ... .Het boek is ook bekend onder de naam 'Ethiopisch Boek van Henoch' omdat het boek volledig bekend is in die taal. De Ethiopische versie berust mogelijk op een Griekse vertaling waarvan drie omvangrijke fragmenten bekend zijn. Het Boek Henoch. 1) Henochs zegen voor de goddelozen 2) Gods Wet 3) Opstand onder de Wachters 4) De hoogste van de Wachters spreken zich uit 5) Henoch ontmoet de heilige Wachters 6) Het boek van berisping 7) Henoch verblijft voor een tijd bij de Wachters 8) De engelen die d...

INFORMATIE

AUTEUR
Knibb
DIMENSIE
7,6 MB
BESTANDSNAAM
HET BOEK HENOCH.pdf

OMSCHRIJVING

HET BOEK HENOCHHet eerste of het Ethiopische boek van HenochMet een woord vooraf door prof. dr. A.S. van der WoudeVoor bestudering van bet Boek Henoch was men aangewezen op Duitse en Engelse vertalingen uit respectievelijk 1906 en 1912. Deze ziin gebaseerd op drie manuscripten, die in 1773 vanuit Ethiopië naar Engeland werden gebracht. Voor onderzoek blijken ze echter minder geschikt en bovendien zijn ze ten dele achterhaald door latere ontdekkingen, zoals de vondst van de Dode-Zeerollen. De laatste zijn geschreven in het Aramees, de taal waarin bet boek (dat van de tweede eeuw vóór Christus dateert) voor het grootste deel gesteld was. Deze moderne pitgave beoogt de gehele tekst zo toegankelijk mogelijk te, maken. Het Boek Henoch is een verzameling van geschriften die even als andere laat-joodse, apocalyptische geschriften - toegeschreven, worden aan Henoch. Deze "zevende aartsvader vóór de, zondvloed" (Genesis 5:18-24) stond tijdens zijn leven - hij werd 365 jaar - bekend als "het wonder der kennis". De geschriften geven ons inzicht in de verscheidenheid aan ideeën en opvattingen die in de joodse gemeenschap in de eeuwen voor onze jaartelling heersten. De literatuur die het jodendom rond die tijd heeft voortgebracht, is lange tijd ten onrechte voor een belangrijk deel onopgemerkt gebleven. In de uitgaven van de Statenvertaling waren de apocriefe boeken - waaraan kunstenaars in de Gouden Eeuw inspiratie ontleenden - aanvankelijk wel opgenomen. Naderhand verdwenen ze om de drukkosten te verlagen. Met de apocriefen en pseudoepigrafen vormen de Dode-Zeerollen evenwel een omvangrijke literatuur uit die periode die voor de uitleg van het Oude en Nieuwe Testament van grote betekenis is.Het Boek Henoch bevat een inleiding op het werk, een vertaling van de oorspronkelijke tekst alsmede een aantal commentaren en tekeningen. Het kan ons de toegang verschaffen tot een rijk geschakeerde gedachtenwereld. Ze verwoordt echter op bijzondere wijze het geloof, de hoop en de nood van mensen zoals wij.

Wil je het boek lezen?HET BOEK HENOCH in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Knibb. Lezen HET BOEK HENOCH Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN