Fraude

Fraude - Martin Scharenborg | Tiliboo-afrobeat.com

...is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid ... Fraude, misbruik en phishing voorkomen - Vodafone.nl ... . Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden.. Als uitkeringsfraude wordt ook beschouwd het verwijtbaar niet doorgeven van wijzigingen van omstandigheden waardoor ... De Fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichtingspraktijken, adviseert gedupeerden van fraude en verwijst hen naar instanties die verder kunnen helpen. Fraude is schending van vrijheid en eigendom, eventueel zelfs van lijf en leven. Fraude kan voorkomen door bijvoorbeeld misinformatie of contractbreuk. W ... Fraude - Wikipedia ... . Fraude is schending van vrijheid en eigendom, eventueel zelfs van lijf en leven. Fraude kan voorkomen door bijvoorbeeld misinformatie of contractbreuk. Wanneer fraude wordt aangetoond, is het redelijk dat de geschond...

INFORMATIE

AUTEUR
Martin Scharenborg
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Fraude.pdf

OMSCHRIJVING

Fraude 1e druk is een boek van Martin Scharenborg uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012394673 Fraude is bedoeld als naslagwerk voor veel voorkomende vormen van fraude. Per fraudevorm zijn de modus operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en het juridische kader weergegeven. Er is gestreefd naar volledigheid van de te behandelen onderwerpen. Zo zijn nieuwe wetsvoorstellen opgenomen en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt. Echter sommige onderwerpen zijn zo omvangrijk, zoals faillissementsfraude, omkoping, verzekeringsfraude, dat ervoor gekozen is de kern van de fraude weer te geven. Het boek is bedoeld voor diegenen die zich professioneel met fraude bezighouden (opsporingsambtenaren, advocaten, rechters, onderzoekers) of meer van fraude willen afweten. Het biedt een eerste blik op het waarom van frauderen en op het onderzoeken en vervolgen ervan. Er zijn vele voorbeelden en strafmaten uitgewerkt in dit boek, aangevuld met de laatste ontwikkelingen op dit terrein.MARTIN SCHARENBORG is jurist-accountant die zich het strafrecht, ondernemingsrecht en fiscaalrecht meester heeft gemaakt. Hij is de auteur van verschillende artikelen en boeken op het gebied van fraude. Eerder heeft hij gewerkt voor forensische accountantskan toren en thans is hij werkzaam als fraudeoffi cier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat dit boek geschreven is op persoonlijke titel.

Wil je het boek lezen?Fraude in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Martin Scharenborg. Lezen Fraude Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN