Bescherming van flora en fauna

Bescherming van flora en fauna - R. Barents | Tiliboo-afrobeat.com

...a- en faunawet was een Nederlandse wet in formele zin die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde ... Buitenschil algemeen - flora en fauna: Bouwkundig ... ... . De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokken. De Flora- en faunawet bundelde de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, te weten: De Flora- en Faunawet bood algemene bescherming aan alle inheemse vogelsoorten. De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn op 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuur ... Flora en fauna in de RAW - CROW ... . De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn op 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming die bescherming biedt aan alle inheemse vogels en hun belangrijkste leefgebieden. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam en heeft als doel het behouden en verbeteren van de natuur, de leefomgeving, het milieu en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden onder meer en met name Amsterdam Amstelland, gemeente Wijdemeren, gemeent...

INFORMATIE

AUTEUR
R. Barents
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Bescherming van flora en fauna.pdf

OMSCHRIJVING

Het doel van deze serie is de toegang tot de veelheid van wetgeving, rechtspraak en andere documenten van de EU te vergemakkelijken. Elk deel van deze serie is gewijd aan een bepaald onderdeel van het recht en het beleid van de EU. Per deel zijn daartoe de voor de rechtspraktijk relevante juridische teksten bijeengebracht. Het onderdeel 'wetgeving' van elk deel bevat de van toepassing zijnde bepalingen uit de Europese verdragen, door de EU gesloten overeenkomsten, verordeningen, richtlijnen en andere teksten. In het onderdeel 'rechtspraak' zijn alle voor het onderwerp belangrijke arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de EG opgenomen dan wel de belangrijkste passages daarvan. Elk deel bevat verder diverse officiële documenten, zoals ontwerpen van besluiten, voorstellen, beleidsdocumenten, etc. Waar nodig zijn uitvoerige registers opgenomen.Deze aflevering van de serie betreft de voor de praktijk belangrijkste teksten van de communautaire wetgeving en de daarop betrekking hebbende rechtspraak over de bescherming van dieren en planten.

Wil je het boek lezen?Bescherming van flora en fauna in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R. Barents. Lezen Bescherming van flora en fauna Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN