Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemene wet inzake rijksbelastingen - S.C.W. Douma | Tiliboo-afrobeat.com

...ne wet inzake rijksbelastingen. 1 De bepalingen van deze wet gelden in Nederland bij de heffing van rijksbelastingen, de heffing van belastingrente, revisierente en bestuurlijke boeten welke ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld of opgelegd, alsmede bij de uitvoering van de basisregistratie inkomen, een en ander met uitzondering van de belastingen voor zover voor een ... PDF Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke ... ... ... Geschiedenis. De Algemene wet inzake rijksbelastingen is in 1959 ingevoerd. In deze wet zijn een groot aantal algemene regels opgenomen, die voordien in allerlei afzonderlijke heffingswetten stonden.. De Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch . ... wetten.nl - Regeling - Algemene wet inzake ... ... . De Algemene wet inzake rijksbelastingen is in 1959 ingevoerd. In deze wet zijn een groot aantal algemene regels opgenomen, die voordien in allerlei afzonderlijke heffingswetten stonden.. De Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch ... Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. 1 Een instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling indien en zolang:. a. uit de regelgevin...

INFORMATIE

AUTEUR
S.C.W. Douma
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Algemene wet inzake rijksbelastingen.pdf

OMSCHRIJVING

Algemene wet inzake rijksbelastingen 12e druk is een boek van S.C.W. Douma uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013140842 Dit boek geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het maakt de complete materietoegankelijk, zowel voor studerenden als voor hen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk en de advocatuur.Enkele van de (actuele) thema’s die in dit boek aandacht krijgen, zijn:? de verhouding tot de Awb, het EVRM en het Unierecht;? de algemene rechtsbeginselen;? de fiscale vaststellingsovereenkomst;? het stelsel van bestuurlijke verzuim- en vergrijpboeten;? de rechtsbescherming;? de belastingrente;? de aangifte- en informatieverplichtingen;? rechtsvinding en het leerstuk van fraus legis;? het fiscale straf- en strafprocesrecht.

Wil je het boek lezen?Algemene wet inzake rijksbelastingen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S.C.W. Douma. Lezen Algemene wet inzake rijksbelastingen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN