Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose

Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose - Kim t. Mueser | Tiliboo-afrobeat.com

...l van geïntegreerde behandeling is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische stoornis en problematisch middelengebruik ... PDF Triple Diagnose, En Nu? ... . Doelgroep. Mensen met een dubbele diagnose, wat wil zeggen: gelijktijdig last hebben van een stoornis in het gebruik van een middel of alcohol en een psychiatrische stoornis. De uiteindelijke doelgroep van geïntegreerde behandeling zijn cliënten met psychiatrische problemen en comorbide verslavingsproblemen, kortheidshalve ook wel dubbele diagnose genoemd. Onder de term dubbele diagnose problematiek wordt verstaan: de combinatie van de Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige versl ... Ledd | Geïntegreerde behandeling ... . Onder de term dubbele diagnose problematiek wordt verstaan: de combinatie van de Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in geïntegreerde behandeling van...

INFORMATIE

AUTEUR
Kim t. Mueser
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose.pdf

OMSCHRIJVING

Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose 1e druk is een boek van K.T. Mueser uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058981868 Professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg komen vaak in aanraking met cli nten met psychiatrische symptomen en problemen die verband houden met hun alcohol- of drugsgebruik. Dit boek gaat over de manier waarop mensen met een historie van middelenmisbruik en comorbide psychiatrische stoornissen geholpen kunnen worden om met hun ziekte om te gaan, persoonlijke doelen te ontwikkelen en na te streven, en hun leven weer op te pakken. De sleutel tot een effectieve behandeling van cli nten met een dubbele diagnose is de naadloze integratie van psychiatrische interventies en interventies voor middelenmisbruik. Op die manier is een samenhangend en eensluidend zorgsysteem te cre ren. In dit boek wordt een handreiking gegeven voor het opzetten, organiseren, leveren en evalueren van ge ntegreerde hulpverlening aan mensen met een dubbele diagnose. Ge ntegreerde behandeling van dubbele diagnose is een vertaling van het Amerikaanse boek Integrated treatment for dual disorders, geschreven door Kim T. Mueser en anderen. Dit boek, dat inmiddels doorgaat voor een standaardwerk voor iedereen die met dubbele- diagnosecli nten werkt, heeft nog niets aan zeggenschap en relevantie ingeboet. De hier beschreven behandelmethode, ook wel IDDT genoemd (integrated dual disorder treatment), wordt in een groeiend aantal Nederlandse instellingen toegepast. Het ontbrak tot nu toe echter aan een heldere Nederlandstalige instructie die alle aspecten beschrijft van de behandeling voor cli nten met een dubbele diagnose. Met deze vertaling hopen we hierin te voorzien. De vertaling van het boek is een initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD).Dit boek is bedoeld voor begeleiders en behandelaars die de essenti le interventies uitvoeren en voor managers die programma's voor dubbele diagnose opzetten. Het boek is tevens geschikt als naslagwerk voor cli nten, familieleden en andere hulpverleners die zich willen verdiepen in de behandeling van cli nten met een ge ntegreerde, fasegerichte dubbele diagnose.

Wil je het boek lezen?Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Kim t. Mueser. Lezen Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN