Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016 - none | Tiliboo-afrobeat.com

...gids Sociale Zekerheid 2016 1e druk is een boek uitgegeven bij Vakmedianet ... Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016: Amazon.es: E.F ... ... . ISBN 9789462153974 In deze Praktijkgids komen de wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ... Praktijkgids Sociale zekerheid. Informatiesoort: Praktijkinformatie; Bijgewerkt tot: 13-03-2020; Taakgebieden: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Praktijkgids Sociale zekerheid. Vraagwijzer HRM totaal. Contact. 088 5840 888 ma t/m vr 9:00-17:00 uur; ... Praktijkgids Sociale Zekerheid ... . Vraagwijzer HRM totaal. Contact. 088 5840 888 ma t/m vr 9:00-17:00 uur; [email protected]; Service. Veelgestelde vragen; Abonneren; Alles over HR. HR Community; HR Nieuws; HR E-mailnieuwsbrieven; HR Boeken; HR Opleidingen ... Praktijkgids sociale zekerheid 2015 (Paperback)...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016.pdf

OMSCHRIJVING

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016 1e druk is een boek uitgegeven bij Vakmedianet. ISBN 9789462153974 In deze Praktijkgids komen de wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,re-integratie, en andere onderwerpen. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelsaangelegenheden behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of -adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO en de Participatiewet.Aan de orde komen o.a.* De Werkloosheidswet (WW) het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)* Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen* Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)* Controle en begeleiding van zieke werknemers* Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers* Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)* Premieheffingen, boetes en controles* Volksverzekeringen* Zorgverzekeringswet* WMO en Participatiewet* Internationale aspecten van de sociale zekerheidIn de editie 2016 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich in de loop van 2015 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2016 in werking zijn getreden.De grootste wijzigingen in 2016 zijn:* de kortere uitkeringsduur en de nieuwe berekeningen van het recht op WW door de volledige invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ);* de gevolgen van de WWZ voor het ontslagrecht, de nieuwe transitievergoeding en het arbeidsovereenkomstenrecht;* de gevolgen van deze stelselwijziging voor de premieheffingen en vele andere uitvoeringsaspecten, zoals volgt uit de Wet FinancieringSociale Verzekeringen (Wfsv) en de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ).De grote stelselwijzigingen in 2015, waaronder de Wmo 2015, de Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz, opvolger van de AWBZ) ende Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn in de loop van 2015 van kracht geworden. Ook zijn diverse uitvoeringsbesluiten en maatregelen van bestuur ingevoerd. Deze wijzigingen zijn, zover relevant, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids.In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2016 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2016 verhoogd naar € 385.Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2016.

Wil je het boek lezen?Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Praktijkgids Sociale Zekerheid 2016 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN