Asser serie - Algemeen deel

Asser serie - Algemeen deel - J.B.M. Franken | Tiliboo-afrobeat.com

...gemeen Deel van de Asser-serie, het klassieke meesterwerk van Paul Scholten, is praktisch volledig gehandhaafd in dit uit drie hoofdstukken bestaande standaardwerk: 1 ... Navigator | Dé website voor de jurist en fiscalist ... . De methode van het privaatrecht. 2. De grenzen van het recht naar tijd en plaats. 3. Het BW en zijn geschiedenis. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de ... Dit Algemeen Deel van de Asser-serie, het klassieke meesterwerk van Paul Scholten, is praktisch volledig gehandhaafd in dit uit drie hoofdstukken bestaande standaardwerk: 1. De methode van het privaatrecht. 2. De grenzen van het recht naar tijd en plaats. 3. Het BW en zijn geschiedenis. De online versie van deze uitgave maakt deel uit v ... Asser Algemeen Deel ** | Wolters Kluwer ISBN 9789027142412 ... . De methode van het privaatrecht. 2. De grenzen van het recht naar tijd en plaats. 3. Het BW en zijn geschiedenis. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de ... Asser-serie, De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechteli...

INFORMATIE

AUTEUR
J.B.M. Franken
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Asser serie - Algemeen deel.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel van 1995 en werd voortgezet in het Algemeen deel van 2005. Het bevat een nuchtere, stap voor stap analyse van wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen. De analyse begint bij de rechter met de vordering of het verzoek van partijen, en bij de onderzoekers met het onderwerp dat zij willen bestuderen. Hoe gaan rechter en onderzoeker vervolgens te werk om tot een beslissing resp. een conclusie te komen? Aan welke eisen en spelregels zijn ze daarbij gebonden? Voor de rechter zijn deze eisen en spelregels vaak en uitvoerig beschreven in de literatuur over rechtsvinding. Ze hebben betrekking op het vaststellen en waarderen van feiten in de procedure, de interpretatie van rechtsregels en de motivering van de beslissing. Voor de rechtswetenschappelijke onderzoeker is dit tot op heden nog niet systematisch gedaan. Het onderhavige boek voorziet in deze leemte. Vergelijkenderwijs met rechtspraak brengt het de eisen en spelregels van rechtswetenschappelijk onderzoek, meer in het bijzonder van juridisch dogmatisch onderzoek, het normale type onderzoek in het privaatrecht, in kaart. Anders dan veelal wordt aangenomen, blijken er meer verschillen dan overeenkomsten te zijn, maar tevens dat de verschillen nog niet allemaal voldoende scherp omlijnd zijn. Ook moeten er nog veel praktische zowel als fundamentele keuzen worden gemaakt. Het is aan het rechtswetenschappelijk forum om dit te doen. Daarmee kan het forum in de discussie met andere disciplines de eigenheid van juridisch dogmatisch onderzoek benadrukken en uitleggen. In het slothoofdstuk is een agenda opgenomen van de belangrijkste onderwerpen. Het boek had ook de titel Kritiek en methode in juridisch dogmatisch onderzoek kunnen meekrijgen, want het is de volwaardige evenknie van mijn dissertatie Kritiek en methode in de rechtsvinding, 1978. Prof.mr. J.B.M. Vranken

Wil je het boek lezen?Asser serie - Algemeen deel in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.B.M. Franken. Lezen Asser serie - Algemeen deel Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN