GL&SCHR

GL&SCHR - Pieter depessemier | Tiliboo-afrobeat.com

...dende website bij het boek Gletschr. Dyslexie bij +16-jarigen ... Gl&schr : dyslexie bij +16-jarigen: test voor Gevorderd ... ... . Test voor Gevorderd Lezen et SCHrijven Gl&Schr Test voor gevorderd Lezen en Schrijven De Pessemier P., Andries C., Test voor gevorderd Lezen en Schrijven, Garant uitgevers, Antwerpen, 2009 Doel Beoordelen van lezen en spellen en materiaal aanleveren om de belangrijkste deelvaardigheden te evalueren Beschrijving Zowel tests ter beoordeling van het lezen en spellen als materiaal GL&SCHR (Paperback). Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen n ... :: www.maklu.be :: Boekdetails :: Gl&schr. Test voor ... ... . Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen navigeren in onze maatschappij. In uiteenlopende contexten (school, werk,... Gl&schr. Test voor gevorderd Lezen en Schrijven. ISBN: 978904412388...

INFORMATIE

AUTEUR
Pieter depessemier
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
GL&SCHR.pdf

OMSCHRIJVING

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen navigeren in onze maatschappij. In uiteenlopende contexten (school, werk, vrije tijd, verkeer …) heeft men deze vaardigheden voortdurend nodig. Niet iedereen slaagt er echter in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen, wat vaak moeilijkheden en frustraties met zich meebrengt.In de hulpverlening is er ruime aandacht voor deze problemen. Wat tot op vandaag nog ontbrak was genormeerd Nederlandstalig materiaal om +16-jarigen te diagnosticeren.Met deze publicatie wordt deze leemte ingevuld. Zowel tests ter beoordeling van het lezen en spellen, als materiaal om de belangrijkste deelvaardigheden te evalueren komen aan bod. In deze handleiding wordt het theoretische model over lezen en schrijven toegelicht en worden de constructie, instructie en interpretatie van de tests uitgewerkt. In de bijhorende website http://www.gletschr.eu is al het testmateriaal opgenomen en is het mogelijk de ruwe scores in percentielscores omzetten.Pieter Depessemier is licentiaat in de pedagogische wetenschappen en werkte aan deze tests als doctoraatsbursaal aan de Vrije Universiteit Brussel.Caroline Andries is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Klinische en levenslooppsychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert o.a. de opleidingsonderdelen ‘Psychopathologie bij kinderen en adolescenten’, ‘Leerstoornissen’ en ‘Orthodidactiek’. Zij is promotor van dit onderzoek naar lees- en schrijfvaardigheden bij laatadolescenten.

Wil je het boek lezen?GL&SCHR in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Pieter depessemier. Lezen GL&SCHR Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN