Recht en praktijk financieel recht FR17 - Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen

Recht en praktijk financieel recht FR17 - Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen - Wolters Kluwer Nederland B.V. | Tiliboo-afrobeat.com

...erie behandelt belangwekkende en actuele onderwerpen op het gebied van financieel recht uit de rechtspraktijk ... Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen: vanuit ... ... . De serie kenmerkt zich door een uiterst heldere opzet, aanpak en uitleg. Per deel wordt één onderwerp compact en afgerond behandeld, waarbij de nadruk ligt op alle aspecten en dwarsverbanden die voor de praktijk van belang zijn. Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen beantwoordt tal van vraagstukken omtrent de internationale aspecten van derdenbeslag bij banken. Denk hierbij aan vragen over rechterlijke bevoegdheid, de (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en ... Boek: Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen ... ... . Denk hierbij aan vragen over rechterlijke bevoegdheid, de (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en de rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de der...

INFORMATIE

AUTEUR
Wolters Kluwer Nederland B.V.
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Recht en praktijk financieel recht FR17 - Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen.pdf

OMSCHRIJVING

De Nederlandse beslagpraktijk krijgt in toenemende mate een internationaal karakter. Dit brengt kwesties met zich mee over grensoverschrijdende aspecten van derdenbeslag, in het bijzonder bij banken. Deze uitgave behandelt op grondige wijze de knelpunten die zich hierbij voordoen. De titel vormt een onmisbaar handboek voor advocaten, rechters, bankjuristen en deurwaarders. Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen beantwoordt tal van vraagstukken omtrent de internationale aspecten van derdenbeslag bij banken. Denk hierbij aan vragen over rechterlijke bevoegdheid, de (extra) territoriale reikwijdte van het beslag en de rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de derde-beslagene. Moet een bank bijvoorbeeld verklaren over in het buitenland geadministreerde tegoeden van de beslagdebiteur? En kan de bank ook worden verplicht deze buitenlandse tegoeden in Nederland aan de deurwaarder af te dragen # en zo ja, onder welke voorwaarden? Knelpunten bij grensoverschrijdend bankbeslag staan in deze uitgave centraal. Er wordt op volgorde van de verschillende fasen van bankbeslag stilgestaan bij deze knelpunten. Eerst gaat de titel in op de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter om beslagverlof te verlenen. Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan de rechtsgevolgen van bankbeslag in de conservatoire en executoriale fase, met bijzondere aandacht voor (de internationale strekking van) de verplichtingen van de bank als derde-beslagene. De titel neemt de regeling van conservatoir derdenbeslag naar Nederlands recht als uitgangspunt. Waar relevant, wordt deze vergeleken met het Europeesrechtelijk kader, waaronder de uniforme regeling voor Europees bankbeslag onder de EAPO-vordering (EU/655/2014) en de regeling voor rechtelijke bevoegdheid en grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen onder de Brussel I bis- Verordening (EU/1215/2012). Dit is de enige uitgave die het onderwerp zo diepgaand beschrijft en daarom een onmisbaar exemplaar voor alle advocaten, rechters, bankjuristen en deurwaarders die zich bezighouden met de internationale aspecten van derdenbeslag.

Wil je het boek lezen?Recht en praktijk financieel recht FR17 - Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wolters Kluwer Nederland B.V.. Lezen Recht en praktijk financieel recht FR17 - Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN