Bakelsreeks - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Bakelsreeks - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - A.R. Houweling | Tiliboo-afrobeat.com

...currentiebeding in de arbeidsovereenkomst bevat een systematische behandeling van de belangrijkste onderwerpen betreffende de regeling van het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW ... Niet-concurrentiebeding - Federale Overheidsdienst ... ... . Naast een korte weergave van de parlementaire geschiedenis en een uiteenzetting van de opvattingen in de rechtsgeleerde literatuur, wordt per deelonderwerp de relevante rechtspraak in kaart gebracht en van ... 1.3.4.2. De inhoud van het concurrentiebeding. De inhoud van het concurrentiebeding: Het is meestal niet verstandig om een concurrentiebeding standaard in een arbeidsovereenkomst overeen t ... Het concurrentiebeding in de… - voor €35,97 ... . De inhoud van het concurrentiebeding. De inhoud van het concurrentiebeding: Het is meestal niet verstandig om een concurrentiebeding standaard in een arbeidsovereenkomst overeen te komen. Deze handelwijze zal snel tot onnodige procedures leiden, waarbij geen van de partijen belang heeft. Auteur: C.J. Loonstra; A.R. Houweling, Prijs: € 66,50, ISBN/ISBN13: 9789089740328, Categorie: Boek, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst bevat een system... Vergelijken - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - Boek (90...

INFORMATIE

AUTEUR
A.R. Houweling
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Bakelsreeks - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.pdf

OMSCHRIJVING

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst bevat een systematische behandeling van de belangrijkste onderwerpen betreffende de regeling van het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW. Naast een korte weergave van de parlementaire geschiedenis en een uiteenzetting van de opvattingen in de rechtsgeleerde literatuur, wordt per deelonderwerp de relevante rechtspraak in kaart gebracht en van commentaar voorzien. Niet alleen wordt een analyse gegeven van de leden 1 t/m 4 van artikel 7:653 BW en het matigingsrecht ex artikel 6:94 BW, tevens wordt ingegaan op vraagstukken met betrekking tot:- de uitleg van het concurrentiebeding door de rechter;- de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding in het licht van de overgang van onderneming en doorstart uit faillissement;- de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding bij ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding;- procesrechtelijke aspecten en het concurrentiebeding (kort geding en ontbinding);- het in artikel 19 lid 3 Grondwet opgenomen recht op vrije keuze van arbeid;- onrechtmatige concurrentie ex artikel 6:162 BW.Het boek wordt afgesloten met een rechtsvergelijkende analyse van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst en een schets van een nieuwe wettelijke regeling.

Wil je het boek lezen?Bakelsreeks - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.R. Houweling. Lezen Bakelsreeks - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN