Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

Uitkoop van minderheidsaandeelhouders - Tom Salemink | Tiliboo-afrobeat.com

...t om de uitkoopprocedure, ten behoeve van de aandeelhouder die zelf wil forceren dat hij wordt uitgekocht, de uitstoot- of "squeeze-out"-procedure, ten behoeve van de overige aandeelhouders die willen forceren dat een andere aandeelhouder wordt uitgestoten en de uitstootprocedure ten behoeve van een 95%-aandeelhouder die de laatste minderheidsaandeelhouders wil uitkopen ... Boekwinkeltjes.be ... . uitkoop van minderheidsaandeelhouders moet plaatsvinden. De stellingen van de onderzoeker geven stof tot nadenken aan wetenschap en praktijk. Salemink was tijdens het onderzoek tevens werkzaam als griffier bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Die praktische ervaring komt duidelijk terug in zijn boek. Salemink, ' Uitkoop van minderheidsaandeelhouders (VDH I nr. 125)', Deventer: Kluwer 2014, p. 234). Tot ... Uitkoop van minderheidsaandeelhouders - Radboud Universiteit ... . De stellingen van de onderzoeker geven stof tot nadenken aan wetenschap en praktijk. Salemink was tijdens het onderzoek tevens werkzaam als griffier bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Die praktische ervaring komt duidelijk terug in zijn boek. Salemink, ' Uitkoop van minderheidsaandeelhouders (VDH I nr. 125)', Deventer: Kluwer 2014, p. 234). Tot 2015 hanteerde de Ondernemingskamer als peildatum een datum die zo d...

INFORMATIE

AUTEUR
Tom Salemink
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders.pdf

OMSCHRIJVING

Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 door prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het heeft ten doel om, in de lijn van een indertijd te Nijmegen door prof. mr. E.J.J. van der Heijden gevestigde traditie, op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht. Het Van der Heijden Instituut is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. In de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking van regelgeving op het aangegeven onderzoeksterrein. Tevens verschijnen in deze Serie publicaties van de Vereniging voor Financieel Recht en Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden Instituut en de redactie van de Serie zijn in handen van prof. mr. G. van Solinge, prof. mr. M. van Olffen, prof. mr. M.P. NieuweWeme en prof. mr. C.D.J. Bulten.

Wil je het boek lezen?Uitkoop van minderheidsaandeelhouders in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tom Salemink. Lezen Uitkoop van minderheidsaandeelhouders Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN