De zieke werknemer

De zieke werknemer - Onbekend | Tiliboo-afrobeat.com

...ke werknemer Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers ... De zieke werknemer - Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten ... . z2015-00774 - 23 februari 2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De zieke werknemer in het kort 4 1. Inleiding 9 2. Uitwerking juridisch kader 10 3. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedur ... Mijn werknemer is ziek: loon doorbetalen | UWV | Werkgevers ... . De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. DE ZIEKE WERKNEMER: ALLE INS EN OUTS. Onze doelstelling voor vandaag Aan het einde van deze bijeenkomst weten jullie: 1.hoe om te gaan met zieke werknemers en re-integratie, en 2.hoe jullie de risicos met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers kunnen beperken. De curus is ook in combinatie te ...

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De zieke werknemer.pdf

OMSCHRIJVING

De zieke werknemer 4e druk is een boek van Asscher-Vonk Prof.mr. I.P. ,Bouwens Prof.mr. W.H.A.C.M. ,Roozendaal mr. W.L. ,Jacobs-de Klerk Mr. C.C.A.M. ,Peters mr.dr. S.S.M. ,Pool mr. A.H. uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013034608 De regelingen rond de zieke werknemer zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. In jurisprudentie zijn voorts rechten en verplichtingen uitgelegd, verdiept, ontwikkeld. Het gaat bij voorbeeld om re-integratie, verlenging loondoorbetaling, arbeidsgeschiktheid en ontslag. Begrippen als eigen risicodrager en goed werknemerschap spelen een belangrijke rol. In de nieuwe druk van 'De zieke werknemer' worden de ontwikkelingen op systematische wijze beschreven voor zover het gaat om de rechten en plichten van werkgever en werknemer jegens elkaar - en ook ten opzichte van derden zoals het UWV - in verband met ziekte van de werknemer. Dit boek kan dienen als gids voor (de belangenbehartiger van) werkgever en werknemer, maar ook voor de diegenen die zich anderszins (als rechter, in het onderwijs of wetenschap) op de hoogte willen stellen van de stand van zaken op dit rechtsgebied.

Wil je het boek lezen?De zieke werknemer in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen De zieke werknemer Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN