Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet

Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet - Wolters Kluwer Nederland B.V. | Tiliboo-afrobeat.com

...ite van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties staat een artikel over het in ontvangst nemen van de 'Wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet' door minister Ollongren op 28 juni 2018 ... Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet 2018 ... .De uitgave werd overhandigd door de Unie van Waterschappen. De wegwijzer is samengesteld door de Unie van Waterschappen met medewerking van Rijk, provincies, gemeenten en Aan de slag met de Omgevingswet. De werkwijze mag rekenen op steun van de minister: "Samenwerken is hoe we willen werken met de Omgevingswet." De wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet is online te bestellen. 'Wegwijzer van Waterwet ... Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet door Simon ... ... . De werkwijze mag rekenen op steun van de minister: "Samenwerken is hoe we willen werken met de Omgevingswet." De wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet is online te bestellen. 'Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet' door Simon Handgraaf, Herman Havekes, Desirée van Zwieten-Seip, Jasper van Kempen, Ina Kraak, Andy Krijgsman, Olaf Kwa...

INFORMATIE

AUTEUR
Wolters Kluwer Nederland B.V.
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet.pdf

OMSCHRIJVING

Heeft u beroepsmatig te maken met het waterrecht en de voorbereiding op de Omgevingswet? In deze uitgave vindt u een overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en een vooruitblik op de nieuwe uitvoeringspraktijk onder de komende Omgevingswet. Een complete wegwijzer langs alle huidige en toekomstige wetgeving. Tussen de vorige en de nieuwe druk van Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet bevindt zich vier jaar. In de tussentijd is er voor professionals op dit vlak veel gewijzigd. En met de opname van de Waterwet in de Omgevingswet per 2021 lijkt de beroepspraktijk alleen maar meer te veranderen. Deze Wegwijzer is geheel toegespitst op uw dagelijkse uitvoeringspraktijk. Alle aspecten van de uitvoering van de Waterwet komen aan bod: zowel het afwegingskader, het instrumentarium als de procedures. In deze geheel vernieuwde editie krijgt u nu ook een vooruitblik op de veranderingen van de komende Omgevingswet. De uitgave schept een duidelijk beeld van de nieuwe instrumenten en procedures voor integraal waterbeheer waarmee u te maken krijgt. De Waterwet en uitvoeringsregelingen gaan naar verwachting in 2021 grotendeels op in de Omgevingswet. Deze zal 26 wetten, 120 AMvB#s en 12 ministeriële regelingen vervangen. De Omgevingswet biedt één grondslag voor omgevingswaarden, één planstelsel en (algemene) regels voor activiteiten en besluitvorming over projecten. Deze wegwijzer biedt u houvast in deze veranderende wet- en regelgeving. In het bijzonder helpt het u op weg naar een succesvolle implementatie en uitvoering in de praktijk. Hiermee is de gids bij uitstek geschikt voor overheden, het bedrijfsleven, adviseurs en burgers die bij het integraal waterbeheer zijn betrokken. Deze vierde geheel herziene druk (2018) bevat daarnaast vele recente wetswijzigingen, vakliteratuur en jurisprudentie. De Wegwijzer is opgesteld door medewerk(st)ers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en andere deskundigen die in de praktijk nauw zijn betrokken bij de uitvoering van de Waterwet en de voorbereiding van de Omgevingswet.

Wil je het boek lezen?Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wolters Kluwer Nederland B.V.. Lezen Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN