Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst

Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst - none | Tiliboo-afrobeat.com

...sser 7-V Arbeidsovereenkomst eenvoudig online bij Wolters Kluwer Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau Gratis verzending Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst (Hardcover) ... Arbeidsovereenkomst ... . Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asserserie behandeld. Hierin... Asser serie 7-V - Bijzondere overeenkomsten 5 Arbeidsovereenkomst (Hardcover). De groeiende omvang van het arbeidsrecht heeft ertoe geleid dat sinds... De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De Asser-serie is beschikbaar ... Asser 7-V Bijzondere overeenkomsten - Arbeidsovereenkomst ... ... ... De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De Asser-serie is beschikbaar als online, maar ook in boek-vorm. Met een online abonnement heeft u de...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asserseriebehandeld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst,alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van hetarbeidsreglement.In de tweede druk van 2012 is de jurisprudentie geactualiseerd en zijn de wetswijzigingen,met name de gewijzigde vakantieregeling en het nieuwe maritiemearbeidsrecht, verwerkt.In deze derde druk zijn met name de gevolgen doorgevoerd van enkele ingrijpendewetten die zijn ingevoerd in 2015: de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpakschijnconstructies. De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrechtvernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzigingenin de WW. De tweede wet beoogt met name de betaling van loon beter tegaranderen en voert een vorm van ketenaansprakelijkheid voor de loonbetalingin. Daarnaast zijn de in 2016 in te voeren wetten inzake het werken na de AOW-gerechtigdeleeftijd en het flexibel werken reeds verwerkt.Teneinde de gebruiker van de Asser-serie zo snel mogelijk te informeren over denieuwe regels, is ervoor gekozen om sneller dan gebruikelijk een geactualiseerdedruk uit te brengen. De nadruk ligt hierin op de nieuwe wetteksten en het toelichtendaarvan. Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt.De wijzigingen in deze druk waren dermate ingrijpend, dat de randnummeringmoest worden vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage aan deze druk toegevoegd.De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder derechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloedvan het Europese arbeidsrecht.

Wil je het boek lezen?Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN