Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015

Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015 - none | Tiliboo-afrobeat.com

...ek financiële verslaggeving jaarrekening 2015 (Paperback) ... Externe verslaggeving - NBA ... . Dit handboek is vooral van belang voor accountants,controllers, administrateurs en... Download Handboek Financiële verslaggeving in Nederland Jaarrekening 2019 . Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2019 is het handboek voor iedereen die met externe verslaggeving te maken heeft over verslagjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen. Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 vormt een prakti ... Handboek externe verslaggeving 2019 | Audit | Deloitte ... ... . Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP. 'Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015' door Jan Backhuijs, Inge Oudhuis - Onze ...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015.pdf

OMSCHRIJVING

Dit handboek is vooral van belang voor accountants,controllers, administrateurs en andere fi nanciële deskundigen.Het besteedt aandacht aan de verschillendeaspecten van de Nederlandse jaarverslaggeving. Naasteen inhoudelijke behandeling van belangrijke verslaggevingsregels,geeft het ook praktische aanwijzingen voorde inrichting en de publicatie van de jaarstukken. Erwordt ingegaan op de wettelijke voorschriften en deRichtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daarbij volgt hetde indeling van de jaarrekening, het jaarverslag en deoverige gegevens. Daarnaast wordt aandacht besteedaan een aantal bijzondere onderwerpen zoals de verslaggevingin geval van groepsverhoudingen en de verslaggevingdoor middelgrote en kleine rechtspersonen.Belangrijke verschillen tussen de Nederlandse verslaggevingsregelsen de International Financial ReportingStandards (IFRS) worden toegelicht.De inhoudsopgave en het onderwerpenregister zorgenvoor een goede toegankelijkheid van dit handboek

Wil je het boek lezen?Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Handboek financiële verslaggeving jaarrekening 2015 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN