Bakelsinstituut - Geestelijke in het recht

Bakelsinstituut - Geestelijke in het recht - Pieter Tijmen Pel | Tiliboo-afrobeat.com

...nstituut - Geestelijke in het recht (Paperback) ... Corona en de VvE - Recht.nl ... . Hoe zit het eigenlijk met de rechtspositie van geestelijke functionarissen in kerken en... Bakelsinstituut. Geestelijken in het recht de rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde. Pieter Tijmen Pel Geestelijken in het recht (e-Book) de rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde. Prijs: € 64,99: Niet beschikbaar P.T. Pel. ... Geestelijke in het recht: de rechtspositie van geestelijke ... ... . Prijs: € 64,99: Niet beschikbaar P.T. Pel. EPUB met digitaal watermerk | Oktober 2013 | Buy Geestelijke in het recht: de rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde (Bakelsinstituut) 01 by Pieter Tijmen Pel (ISBN: 9789089748232) f...

INFORMATIE

AUTEUR
Pieter Tijmen Pel
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Bakelsinstituut - Geestelijke in het recht.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe zit het eigenlijk met de rechtspositie van geestelijke functionarissen in kerken en religieuze gemeenschappen? Het antwoord op die vraag is uiteraard allereerst van belang voor de betrokkenen: predikanten, priesters, pastoors, imams, voorgangers, pastoraal of kerkelijk werkers, allen die beroepshalve werkzaam zijn in een geestelijk ambt of functie in kerk, parochie of moskee. Maar ook voor degenen die soms met en soms over hen leiding geven in de kerken, zoals kerkenraden, kerkbesturen, synodes en bisschoppen.Kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen nemen in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat markeren de wederzijdse verhoudingen. Zij vormen een erkenning van het recht van de kerken en religieuze gemeenschappen op een inrichting en organisatie volgens hun eigen theologische c.q. ecclesiologische uitgangspunten.Geestelijken in het recht gaat in op het bijzondere rechtspositierecht dat van toepassing is in kerken en religieuze gemeenschappen. Het is het resultaat van een juridisch onderzoek dat is uitgevoerd vanuit het duale perspectief van kerkelijk en statelijk recht. De veelheid aan kerkelijke regelingen en aan statelijke wet- en regelgeving en rechtspraak vormt een complex terrein, dat in deze studie overzichtelijk aan de orde wordt gesteld. Dat maakt het tevens tot een interessante kennisbron voor alle juristen en theologen die op gezette tijden met het onderwerp bezig zijn.Pieter Pel (1961) is sinds 1985 werkzaam als advocaat. Vanuit zijn jarenlange expertise heeft hij vele kerken en voorgangers bijgestaan met adviezen of in procedures. Hij was daarnaast o.a. afgevaardigde in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), bestuurslid van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen en is medeauteur van de nieuwe kerkorde voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hij is redactielid van het Nederlands Tijdschrift voorKerkrecht (NTKR).De Bakelsreeks wordt uitgegeven vanwege het Bakelsinstituut. Het instituut, een gezamenlijk studiecentrum van de secties arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal advocatenkantoren, richt zich op het initiëren en uitvoeren van grensverkennend onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht.

Wil je het boek lezen?Bakelsinstituut - Geestelijke in het recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Pieter Tijmen Pel. Lezen Bakelsinstituut - Geestelijke in het recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN