Larcier Duiding - Duiding Collectieve schuldenregeling

Larcier Duiding - Duiding Collectieve schuldenregeling - Paul Cambie | Tiliboo-afrobeat.com

...e commentaar op de procedure van de collectieve schuldenregeling met alle relevante aspecten: Het eerste hoofdstuk voorziet de artikelen 1675 Ger ... Larcier - Boeken en documentatie in het Belgisch recht ... .W. van een theoretische duiding, met klassieke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Grondige commentaar op de procedure van de collectieve schuldenregeling met alle relevante aspecten: Het eerste hoofdstuk voorziet de artikelen 1675 Ger.W. van een theoretische duiding, met klassieke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. De persoon die is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling boet dus niks van zijn be- kwaamheid in. Hij weet zichzelf wel verbonden d oor ... Download PDF Larcier Duiding - Duiding Collectieve ... ... . De persoon die is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling boet dus niks van zijn be- kwaamheid in. Hij weet zichzelf wel verbonden d oor de gevolgen van de toelaatbaarheid, maar hijzelf oefent alle rechten en plichten uit die de wet hem verschaft. Duiding COLLECTIEVE SCHULDENREGELING is ook verkrijgbaar in een e-bookversie. Dez...

INFORMATIE

AUTEUR
Paul Cambie
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Larcier Duiding - Duiding Collectieve schuldenregeling.pdf

OMSCHRIJVING

Grondige commentaar op de procedure van de collectieve schuldenregeling met alle relevante aspecten: Het eerste hoofdstuk voorziet de artikelen 1675 Ger.W. van een theoretische duiding, met klassieke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Maar om een procedure collectieve schuldenregeling op te volgen en te evalueren moeten de betrokken actoren ook opzoekingswerk doen in de wettelijke bepalingen van de meest verscheidene rechtstakken. Daarom worden deze materies ook in dit werk door specialisten uitgebreid geduid: OCMW, erfenis, fiscus, echtscheiding, onderhoudsgeld, familierechtbank ,pro deo advocaat, verkoop , verjaring, huur, consumentenkrediet en bescherming, energie, telecom, RVA, arbeidsrecht IBO, werkloosheid, gezinsbijslag, maximumfactuur en OMNIO statuut, zorgverzekering, tegemoetkoming gehandicapten, pensioen , invaliditeit, handel drijven , voorlopig bewind , … Al deze onderwerpen worden op een praktische doch ook stevig juridisch onderbouwde wijze uiteengezet. De wetgeving wordt tevens aangevuld met een zeer praktische en concrete toelichting in functie van wat voor CSR belangrijk is.De financiële implicaties van een wet worden telkens toegelicht, met de vermelding van nuttige websites, adressen, cijfers, lijsten, …De hoofdvraag waarvan dit werk is uitgegaan, is: Wat wil een praktijkjurist over dit item weten en wat zijn de problematieken waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt?Voor de schuldbemiddelaars, de OCMW's, de magistraten, de maatschappelijk werkers, de advocaten en de vele juristen die betrokken zijn bij deze procedure is dit omvangrijk werk (circa 1800 blz) een nuttige leidraad.

Wil je het boek lezen?Larcier Duiding - Duiding Collectieve schuldenregeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul Cambie. Lezen Larcier Duiding - Duiding Collectieve schuldenregeling Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN