Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1

Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1 - none | Tiliboo-afrobeat.com

...cale Acta 1573-1620 IX Band 1 niet bekend Provinciale synode Gelderland Reeks: Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie (111) De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven ... Amazon.fr - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 2 ... ... . Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta ... Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie, Band 111) | Ravensbergen, C. | ISBN: 9789088906657 | Kostenlo ... Rijks Geschiedkundige PublicatiËN Kleine Serie - bol.com ... .In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta ... Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie, Band 111) | Ravensbergen, C. | ISBN: 9789088906657 | Kostenlo...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1.pdf

OMSCHRIJVING

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.Dit deel beslaat de hele provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van de periode.Band 1 van 2.Inhoud:Woord voorafAlgemene InleidingInleiding classes in GelderlandI. Grondgebied en ontwikkeling van de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel, Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) Het bestuur van Gelderland en het beheer van de geestelijke goederen 1592-1620Het ontstaan van classes in Gelderland 1578-1591Militaire en politieke ontwikkelingen in Gelderland 1592-1620De ontwikkeling van de classes in Gelderland 1592-1620Remonstranten en contraremonstranten in GelderlandII. De organisatie van de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel, Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk)De organisatie van de classis NijmegenDe organisatie van de classis Tiel/BommelDe organisatie van de classis TielDe organisatie van de classis BommelDe organisatie van de classis ZutphenDe organisatie van de classis Over-Veluwe (Arnhem)De organisatie van de classis Neder-Veluwe (Harderwijk)IllustratiesActa van de classis Nijmegen 1598-1620Acta van de classis Tiel/Bommel 1606-1613Acta van de classis Tiel 1613-1620Acta van de classis Bommel 1614-1620

Wil je het boek lezen?Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Rijks Geschiedkundige Publicatiën Kleine Serie 111 - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 1 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN