Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR

Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR - none | Tiliboo-afrobeat.com

...ming en recht 83 - Verzekering en ADR (Hardcover) ... Verplichte verzekeringen voor ondernemers | arag.nl ... . Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)... Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR. Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) wederom een... Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Onder ... Bureau ISBN - Verzekering en ADR ... .nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) wederom een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of - zo men wil - Anders Da...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR.pdf

OMSCHRIJVING

Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) wederom een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of - zo men wil - Anders Dan Rechtspraak (ADR). In 2011 verscheen in deze reeks de bundel Onderneming en ADR, onder redactie van prof. mr. C.J.M. Klaassen, prof. mr. G. van Solinge, mr. H.M. De Mol van Otterloo en mr. P.E. Ernste. Deze bundel is in zekere zin een vervolg hierop en spitst zich toe op ADR in relatie tot een specifieke onderneming: de verzekeraar. Onder ADR wordt verstaan: arbitrage, bindend advies, mediation en niet-bindend advies. Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat bijzondere aandacht voor deze onderwerpen en wordt de laatste jaren de aanwending van vormen van ADR gestimuleerd. Arbitrage en met name bindend advies (al dan niet via het Kifid) vervullen in het kader van verzekeringsgeschillen reeds lange tijd een wezenlijke rol. Ten aanzien van de aanwending van mediation zijn van de kant van verzekeraars meer recent initiatieven ontplooid, zij het met name in letselschadezaken. In deze opstellenbundel wordt vanuit verschillende invalshoeken het huidige gebruik van ADR in het kader van (nationale en internationale) verzekeringsgeschillen geïnventariseerd. Daarnaast wordt bezien of en in hoeverre een verdere inzet van ADR, ook buiten letselschadezaken, in verzekeringsrechtelijke geschillen wenselijk en nuttig is en wat de voor- en nadelen van ADR zijn in vergelijking met overheidsrechtspraak. Tevens worden in deze bundel enkele juridisch-technische knelpunten aan de orde gesteld.

Wil je het boek lezen?Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Onderneming en recht 83 - Verzekering en ADR Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN