Grondslagen van de ergotherapie

Grondslagen van de ergotherapie - M. Le Granse | Tiliboo-afrobeat.com

...fgelopen eeuw hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de ergotherapie ... Samenvatting Grondslagen van de ergotherapie - Stuvia ... . Aan het begin van de twintigste eeuw ging de ergotherapie uit van een holistische mensvisie, gebaseerd op de moral treatment, die zich in de psychiatrie ontwikkeld had en die dagelijks handelen en betekenisvolle activiteiten centraal stelde.In de jaren dertig kwam ergotherapie onder de invloed van het ... Grondslagen van de ergotherapie is een onmisbaar standaardwerk voor het ergotherapieonderwijs en voor ergotherapeuten in de praktijk. In Nederland zowel als in Vlaanderen wordt het op alle opleidingen gebruikt ... bol.com | Grondslagen van de ergotherapie | 9789035232471 ... ... . In Nederland zowel als in Vlaanderen wordt het op alle opleidingen gebruikt. De redactie van Grondslagen van de ergotherapie bestaat uit Mieke le Granse MSc, Margo van Hartingsveldt MSc en drs. Astrid Kinébanian. Mieke le Granse is docent ergotherapie en coördinator van de bachelorop...

INFORMATIE

AUTEUR
M. Le Granse
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Grondslagen van de ergotherapie.pdf

OMSCHRIJVING

Grondslagen van de ergotherapie 5e druk is een boek van M. Le Granse uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036817035 Grondslagen van de ergotherapie is een onmisbaarstandaardwerk voor het ergotherapieonderwijsen voor ergotherapeuten in depraktijk. In Nederland zowel als in Vlaanderenwordt het op alle opleidingen gebruikt. Deopzet van deze geheel herziene derde druk isgrotendeels hetzelfde gebleven.Het boek is opgebouwd uit vier delen. Deel Ibeschrijft de historische ontwikkeling, dejuridische en maatschappelijke positie vanhet beroep in Nederland en Vlaanderen, deinternationale context en het kennisdomeinvan de ergotherapie. Deel II gaat in op dekern elementen van de ergotherapie en deprofessie van ergotherapeut. Deel III bevatveelgebruikte inhouds- en procesmodellen.Deel IV gaat in op de praktische toepassingvan ergotherapie.De redactie van Grondslagen van de ergotherapiebestaat uit Mieke le Granse MSc,Margo van Hartingsveldt MSc en drs.Astrid Kinébanian. Mieke le Granse isdocent ergotherapie en coördinator vande bacheloropleiding voor Duitse ergotherapeutenaan Zuyd Hogeschool, Heerlen.Margo van Hartingsveldt is opleidingsmanagerergotherapie en programmaleideronderzoek Participatie & Omgeving aande Hogeschool van Amsterdam. AstridKinébanian is gepensioneerd en was werkzaamals docent ergotherapie en directeurEuropean Master of Science in OccupationalTherapy, Hogeschool van Amsterdam.Aan deze derde druk werkten 44 auteurs,uit Nederland en Vlaanderen, mee. Zij zijnwerkzaam in verschillende praktijkcontexten,onderzoeksnetwerken en/of hogescholen.Grondslagen van de ergotherapie biedt hierdooreen rijke afspiegeling van de opvattingenen ideeën over ergotherapie en geeft zo hetdiscours over de inhoud van het beroep weereen nieuwe impuls.Maak ook gebruik van de toevoegingen in deonlineleeromgeving StudieCloud. Kijk hiervoorop www.studiecloud.nl.

Wil je het boek lezen?Grondslagen van de ergotherapie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Le Granse. Lezen Grondslagen van de ergotherapie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN