Principieel belastingrecht

Principieel belastingrecht - Richard Happe | Tiliboo-afrobeat.com

...eel belastingrecht 1e druk is een boek van R ... Principieel belastingrecht | Boek.be ... .H. Happe uitgegeven bij Wolf Productions. ISBN 9789058506542 Dit Liber Amicorum werd in mei 2011 aangeboden aan Richard Happ , ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraard aan de Universiteit van Tilburg. 'Principieel belastingrecht' door J.L.M. Gribnau - Onze prijs: €25,00 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen onderzoek naar principieel belastingrecht. Deze thema's zijn: rechtsbeginselen, de tr ... Principieel belastingrecht door J.L.M. Gribnau (Boek ... ... . Deze thema's zijn: rechtsbeginselen, de trias politica, en de verhouding Belastingdienst - belastingplichtige met als subthema's rechtsbescherming en horizontaal toezicht. De diverse auteurs hebben dit verzoek ieder op hun eigen wijze ingevuld. Er zijn meer vrienden dan schrijvers in deze bundel. K...

INFORMATIE

AUTEUR
Richard Happe
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Principieel belastingrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Principieel belastingrecht 1e druk is een boek van R.H. Happe uitgegeven bij Wolf Productions. ISBN 9789058506542 Dit Liber Amicorum werd in mei 2011 aangeboden aan Richard Happ , ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraard aan de Universiteit van Tilburg. In de bundel zijn de volgende bijdragen opgenomen: C.W.M. van Ballegooijen - Moet de meerderheidsregel worden aangepast?J.W. van den Berge - Reageren op Straatsburg; toetsing van wetgeving aan het verdragsrechtelijke discriminatieverbod (artikel 14 EVRM)G.J.M.E. de Bont - Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvatting-en en het recht als open stelsel P.H.J. Essers - Fiscale oorlogsarrestenJ.A.G. van der Geld - Ethiek en multinationale ondernemingenJ.L.M. Gribnau - Vrijheid en belastingrecht: een verkenningG. den Hartogh - Waarom behoren rechtsbeginselen tot het recht?J.W. Ilsink - Iets over boete en ontnemingE.C.C.M. Kemmeren - De rol van het OESO-Commentaar bij de uitleg van belastingverdragen en het Europese recht: trias politica onder toenemende druk?P.M.F. van Loon - Waarvan neemt de belastingkamer van de Hoge Raad in cassatie kennis?A.O. Lubbers - De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger: hoe kan hij zijn beslissing motiveren?J.H.M. Nieuwenhuizen - Horizontale feitenuitlegE.A.G. van der Ouderaa - De zwanenzang van een bepaling: over de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij de be indiging van staatssteunM.R.T. Pauwels - Over de problematiek van incommensurabiliteit, het SGP-arrest, en algemene beginselen van behoorlijk bestuurT.W.M. Poolen - Horizontalisering van het toezicht: veranderingen in de verhoudingenC. van Raad - De verdelingsregels van het OESO Modelverdrag: vragen rond rechtszekerheid en doelmatigheideen korte verkenningJ.P.F. Slijpen - De hardheidsclausule, sluitstuk van de rechtsbescherming?L.G.M. Stevens - Alles wat rechtswaarde heeft is weerloosS.A. Stevens - Maatschappelijke ondernemingen en ethiek: heeft de overheid een voorbeeldrol?I.J.F.A. van Vijfeijken - De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het licht van het gelijkheidsbeginsel

Wil je het boek lezen?Principieel belastingrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Richard Happe. Lezen Principieel belastingrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN