Contextuele hulpverlening

Contextuele hulpverlening - Karlan van Ieperen-Schelhaas | Tiliboo-afrobeat.com

...ntextuele hulpverlening 2e druk is een boek van Karlan van Ieperen-Schelhaas uitgegeven bij Springer Media B ... Studystore | Contextuele hulpverlening, Ieperen-Schelhaas ... ... .V.. ISBN 9789036810487 In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van Contextuele hulpverlening en supervisie kijkt naar de feiten, de psychologie van ieder mens en het systeem waarin deze leeft. Daarnaast houdt ze rekening met de ethische kant die speelt binnen een relatie. Hierbij gaat het om aspect ... Contextuele Benadering | ICB Nederland ... . Daarnaast houdt ze rekening met de ethische kant die speelt binnen een relatie. Hierbij gaat het om aspecten als: Contextuele therapie is een psychotherapie die voortkomt uit de visie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy op het menselijk leven en relaties. De grondlegger van de contextuele therapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy (uitgesproken als Nadj). Vrijstellingen voor de Master Contextuele Benadering. He...

INFORMATIE

AUTEUR
Karlan van Ieperen-Schelhaas
DIMENSIE
3,6 MB
BESTANDSNAAM
Contextuele hulpverlening.pdf

OMSCHRIJVING

"Contextuele hulpverlening 2e druk is een boek van Karlan van Ieperen-Schelhaas uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN 9789036810487 In de contextuele benadering binnende hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staandindividu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk vanbetekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijzewaarop deze familierelaties iemand gevormd en beïnvloed hebben werkt door opalle terreinen van het leven. In de meeste opleidingen tot eenvan de vele beroepen op het gebied van zorg en hulpverlening is de contextuelebenadering tegenwoordig niet meer weg te denken. Hierbij kan onder anderegedacht worden aan ambulante en residentiële (jeugd)hulpverlening,psychotherapie, pleegzorg, ouderenzorg, onderwijs en leerlingbegeleiding enpastoraat. In feite is het contextuele denken bruikbaar voor nagenoeg allesocial work werkvelden. Contextuele hulpverlening is eentoegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met decontextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd entoegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Nieuweonderwerpen in deze tweede editie zijn: ""de dialoog aangaan' en""ontschuldingen'. Tegelijkertijd biedt dit boek praktische handvatten hoe jeals hulpverlener deze inzichten kunt vertalen inconcreet handelen. Voorbeelden uit de praktijk van diverse werkveldenillustreren dit. In de opdrachten worden studenten en hulpverleners uitgedaagd het contextuelegedachtengoed ook in hun eigen familie context te verkennen.Deze tweede druk is eenuitgebreidere versie van de eerste – in deze druk worden verschillendebegrippen behandeld die in de eerste druk niet of slechts summier aan de ordekwamen.Het contextuele gedachtegoed isontwikkeld door de Amerikaans-Hongaarse psychiater en gezinstherapeut IvanBoszormenyi-Nagy (1920-2007)."

Wil je het boek lezen?Contextuele hulpverlening in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Karlan van Ieperen-Schelhaas. Lezen Contextuele hulpverlening Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN