Krachtgericht werken

Krachtgericht werken - Gerard Lohuis | Tiliboo-afrobeat.com

...erk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken ... Krachtgericht werken in de forensische zorg - HVO ... ... . Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren. Het doel is herstel in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de ... Krachtgericht werken verschilt fundamenteel met het 'gangbare werken'. Er is zelfs van een totale omkering sprake. Van aanbod gericht werken schakelt een organisatie over op vraaggericht werken ... bol.com | Krachtwerk | 9789046905197 | Judith Wolf | Boeken ... . Er is zelfs van een totale omkering sprake. Van aanbod gericht werken schakelt een organisatie over op vraaggericht werken. Niet langer bepaalt de voorziening wat goed is voor de cliënt, maar de individuele problematiek schrijft voor wat er in het begeleidingsplan gaat ... Krachtgericht werken is een denkkader dat professionele hulpverleners stuurt in hun ondersteuning ten aanzien van de 'cliënt' en zijn netwer...

INFORMATIE

AUTEUR
Gerard Lohuis
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Krachtgericht werken.pdf

OMSCHRIJVING

Hulpverleners werken doorgaans vanuit een probleem, hanteren richtlijnen, en proberen iets op te lossen. Hierbij is het minder gebruikelijk om rekening te houden met de betekenisgeving van problemen en wordt de betrokkene soms onvoldoende gezien om wie hij is en wat hij kan. Dit boek gaat uit van persoonlijke diagnostiek waarbij autonomie en uitgaan van mogelijkheden om te veranderen – iemands kwaliteiten en krachten -, het uitgangspunt zijn.In Krachtgericht werken wordt uitgegaan van het persoonlijke contact als een stevige en noodzakelijke basis. Daarbij is een zekere mate van wederkerigheid nodig. Hoe bouw je deze contacten op ook met lastig benaderbare en/of boze mensen en hoe geef je daar sturing aan? Het gaat niet alleen om het goed toe doen, maar ook om het Goede te doen.In het praktijkboek komen diverse invalshoeken, methoden en benaderingswijzen aan bod die als handvatten dienen om in de weerbarstige praktijk iemand vanuit een persoonlijke benadering te ondersteunen. Naast gesprekstechnieken gaat het ook om positieve gezondheid en psychologie, oplossingsgericht werken en eigen kracht. Het boek is bedoeld voor alle professionals en studenten in de geestelijke gezondheidzorg, in wijkteams en voor 1e lijnswerkers zoals de POH.

Wil je het boek lezen?Krachtgericht werken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Gerard Lohuis. Lezen Krachtgericht werken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN