Onderwijs en Jeugdhulp

Onderwijs en Jeugdhulp - Anja Verwoerdt | Tiliboo-afrobeat.com

...ding onderwijs en jeugdhulp In dit dossier vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp ... PDF Onderwijs en Jeugdhulp - evaluatiepassendonderwijs.nl ... . Samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, hulp en begeleiding is nodig om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Verbinding onderwijs en jeugdhulp Jeugdwet. Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat zij periodiek vastlegt in een beleidsplan. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwi ... Samenwerken met jeugdhulp | PO-Raad ... . De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat zij periodiek vastlegt in een beleidsplan. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te...

INFORMATIE

AUTEUR
Anja Verwoerdt
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Onderwijs en Jeugdhulp.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professionals uit twee verschillende domeinen: onderwijs en jeugdhulp. Ze krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen.De volgende vragen staan in dit boek centraal: wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende- en de belemmerende factoren?Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken. Ze stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over.Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers.Dit boek is in samenwerking met Tanja van Beukering tot stand gekomen.Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp in Duivendrecht (de Bascule, nu Levvel). Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam (Ouder- en Kindteams) in Amsterdam.Tanja van Beukering is pedagoog en onderwijskundige. Zij publiceerde over handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en gedragsproblemen in scholen (deonderwijsadviseurs.nl)

Wil je het boek lezen?Onderwijs en Jeugdhulp in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Anja Verwoerdt. Lezen Onderwijs en Jeugdhulp Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN