Het Argentijnse gezicht van Spinoza

Het Argentijnse gezicht van Spinoza - Miriam van Reijen | Tiliboo-afrobeat.com

...entijnse gezicht van Spinoza 1e druk is een boek van Miriam van Reijen uitgegeven bij Vbk Media ... PDF Tilburg University Het Argentijnse gezicht van Spinoza van ... ... . ISBN 9789086870639 Miriam van Reijen's nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza's theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het Argentijnse gezicht van Spinoza Passies en politiek Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Tilburg op gezag van de rector magnificus, prof. dr. Ph. Eijlander, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door Het eerste Argent ... Het Argentijnse gezicht van Spinoza by Boekencentrum ... ... . dr. Ph. Eijlander, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door Het eerste Argentijnse gezicht van Spinoza: de joodse receptie 1900-1977. 4.1. Joodse immigranten in Argentinië 4.2. Joodse-Argentijnse uitgav...

INFORMATIE

AUTEUR
Miriam van Reijen
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Het Argentijnse gezicht van Spinoza.pdf

OMSCHRIJVING

Het Argentijnse gezicht van Spinoza 1e druk is een boek van Miriam van Reijen uitgegeven bij Vbk Media. ISBN 9789086870639 Miriam van Reijen's nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza's theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het gaat daarbij onder meer om het inzicht dat de passies een fundamentele rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de staat, evenals bij het realiseren van het doel ervan: de vrijheid. Hoewel Franse denkers al sinds de jaren'60 van de vorige eeuw op deze samenhang in Spinoza's werk hebben gewezen, blijken het opmerkelijk genoeg vooral Argentijnse filosofen te zijn die het grote belang van deze thematiek beklemtonen.Dit was voor Van Reijen aanleiding om'het Argentijnse gezicht van Spinoza'nader te onderzoeken, waarbij een tweetal lijnen samenkomen. In feite gaat het namelijk om twee verschillende gezichten: het joodse en het passioneel-politieke. In het begin van de twintigste eeuw was Argentinihet welvarendste en meest Europese land van Latijns-Amerika en tevens immigratieland bij uitstek. Onder de immigranten waren veel joden uit Oost-Europa die leden onder de progroms van de tsaren. Tot aan 1977 zijn praktisch alle uitgaven en vertalingen van Spinoza's werken en de secundaire literatuur over Spinoza'joods'. Daarnaast staat Argentinibekend om de grote invloed van de psychoanalyse in het alledaagse leven van de Argentijnen. Aan de hand van het werk van twee Argentijnse psychoanalytici die niet alleen over Spinoza schrijven, maar ook vanuit zijn filosofie in de klinische praktijk werken, en politiek actief zijn, laat de auteurzien dat de'passies en politiek'-connectie een typisch Argentijnse insteek is.In de epiloog komt een onderbelicht thema van Spinoza aan de orde, ge nspireerd door het werk van een nieuwe generatie Franse filosofen, sociologen en economen die Spinoza zien als de filosoof van de sociale wetenschappen en met name van de economie. Hoe verhoudt zich deze'politieke economie van de passies'tot een'freudiaanse economie van de passies'? Welke rol kunnen de politieke verhoudingen, regelingen en instituties vervullen om te'bezuinigen'op de (trieste) passies?Naast bovengenoemde thema's biedt dit boek ook een overzicht van de geschiedenis van Argentini , van de invloed van de westerse filosofie in Latijns-Amerika en van de bevrijdingstheologie en -filosofie als een poging een eigen Latijns-Amerikaanse filosofie te ontwikkelen.Boeiende studie over de Argentijnse Spinoza-connectie tegen de achtergrond van de geschiedenis en filosofie van Latijns-Amerika.Miriam van Reijen (1946) doceert filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van de Avans Hogeschool te Breda. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis en voorzitter van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs. Zij schreef o.m. Filosofie en hulpverlening (1984), Filosoferen over emoties (1995), en trad op als redacteur/auteur van het boek Emoties. Van sto cijnse apatheia tot heftige liefde (2005; 2e dr. 2007). In de reeks Denkers verscheen haar monografie Spinoza - De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (2008; 3e druk 2009).

Wil je het boek lezen?Het Argentijnse gezicht van Spinoza in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Miriam van Reijen. Lezen Het Argentijnse gezicht van Spinoza Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN