Procederen in bezwaar

Procederen in bezwaar - P.H.J. de Jonge | Tiliboo-afrobeat.com

...deren in bezwaar' door Pieter de Jonge, H ... Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures - Cleerdin & Hamer ... .D. Hu - Onze prijs: €25,95 - Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis Procederen in bezwaar (Paperback). De overheid neemt jaarlijks vele duizenden besluiten ten aanzien van burgers en bedrijven. Deze betreffen uiteraard... "Procederen tegen de overheid is geen piece of cake." - Maisam Tegen een besluit van de overheid kunt u rechtsmiddelen aanwenden. In beginsel is dat bezwaar, beroep of h ... Kosten bezwaar of beroep - Bezwaar en beroep tegen foute ... ... . In beginsel is dat bezwaar, beroep of hoger beroep, maar ook kan in sommige procedures een zienswijze worden ingediend of kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Nadat uw bezwaar is afgewezen door het bestuursorgaan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank, CBb, CRvB of RvS ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar s...

INFORMATIE

AUTEUR
P.H.J. de Jonge
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Procederen in bezwaar.pdf

OMSCHRIJVING

De overheid neemt jaarlijks vele duizenden besluiten ten aanzien van burgers en bedrijven. Deze betreffen uiteraard niet uitsluitend begunstigende maar ook belastende besluiten, zoals het intrek-ken van een subsidie, het afwijzen van een vergunningaanvraag of het opleggen van een last on-der dwangsom. In veel gevallen is het evenwel mogelijk om een onwelgevallig besluit juridisch aan te vechten. In het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming vormt de be-zwaarschriftprocedure hierbij een belangrijke en veelal ook verplichte schakel, alvorens beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld.De bezwaarschriftprocedure heeft weliswaar elementen van rechtspraak in zich, maar kent ook essentiële verschillen met de beroepsprocedure bij de rechtbank. Te noemen zijn in dit kader on-der meer de beoordeling ex nunc, de toetsing aan de doelmatigheid en het zogenaamde verbod van reformatio in peius. Ook gelden in bezwaar de nodige procedurele en vormvoorschriften met daarbij relatief korte (en fatale) beslistermijnen en doorgaans strenge jurisprudentie. Een gedegen kennis van de grondslagen van de bezwaarschriftprocedure en de toepasselijke regelgeving en rechtspraak is derhalve bepaald geen overbodige luxe.Dit boek beoogt de lezer van de nodige kennis en informatie te voorzien omtrent het effectief pro-cederen in bezwaar. Inhoud en opzet van het boek zijn daarbij in het bijzonder toegesneden op de behoeften van de praktijkjurist, onder meer door de opname van diverse bijlagen met relevante modellen. Het boek is echter ook geschikt voor rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Enige basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij wel noodzakelijk.

Wil je het boek lezen?Procederen in bezwaar in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.H.J. de Jonge. Lezen Procederen in bezwaar Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN