Leerklimaat

Leerklimaat - Mirjam Baars-van Moorsel | Tiliboo-afrobeat.com

...matisch leerklimaat: in dit klimaat ligt de focus op regels en procedures omtrent leren ... Sterk werk-leerklimaat | Regiocampus ... . Het doel is iedere medewerker op de juiste plek en rol binnen de organisatie te krijgen. Dit klimaat is nauw verbonden met een bureaucratische organisatie. Innovatief leerklimaat: in dit klimaat ligt de nadruk op leerklimaat. Anders dan over onderwijs in het algemeen, is er over een groot aantal kenmerken van een goed leerklimaat wel overeenstemming. Zonder een zeker leerklimaat wordt er in de les niet, of in elk geval minder effectie ... Leerklimaat: leren in organisaties - PAK ... ... . Zonder een zeker leerklimaat wordt er in de les niet, of in elk geval minder effectief geleerd. Kohn stelt dat we van leerlingen pas kunnen verwachten Rapportcijfer leerklimaat volgens de respondenten: een 5,4 De antwoorden op deze vragen leiden tot een rapportcijfer per voorwaarde en een rapportcijfer over de totale kwaliteit van het leerklimaat. Zie hier het resultaat. Het veilige l...

INFORMATIE

AUTEUR
Mirjam Baars-van Moorsel
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Leerklimaat.pdf

OMSCHRIJVING

Leerklimaat 1e druk is een boek van M. Baars-van Moorsel uitgegeven bij Eburon Uitgeverij B.V.. ISBN 9789051669497 Leren en opleiden op de werkplek staat recent sterk in de belangstelling. Velen wijzen er op dat het op een werkplek heersende leerklimaat belangrijke invloed uitoefent op het leren van medewerkers. Onduidelijk is echter waar dit leerklimaat naar verwijst. Heeft het leerklimaat betrekking op de leermogelijkheden op de werkplek? Of verwijst het naar de op een werkplek heersende cultuur ten aanzien van leren?Leerklimaat: de culturele dimensie van leren in organisaties levert een bijdrage aan het verhelderen van het begrip leerklimaat. Hiertoe is eerst in kaart gebracht welke leerklimaatopvattingen in de opleidingskundige literatuur kunnen worden onderscheiden. Eveneens is geanalyseerd welke leerklimaatopvattingen ten grondslag liggen aan bestaande leerklimaatinstrumenten. Geconcludeerd is dat de leernetwerkbenadering goede aanknopingspunten biedt voor het conceptualiseren van het begrip leerklimaat.Vervolgens is onderzocht welke dimensies van leerklimaat men kan onderscheiden. Hiertoe is een uitgebreid literatuuronderzoek verricht en zijn case studies uitgevoerd binnen drie productiebedrijven. Op basis hiervan zijn vijf dimensies van leerklimaat onderscheiden.Het boek is geschreven voor opleidingsdeskundigen, organisatiewetenschappers, managers, organisatieadviseurs en studenten die zich uit hoofde van hun functie of opleiding bezighouden met leren en opleiden in bedrijven.

Wil je het boek lezen?Leerklimaat in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mirjam Baars-van Moorsel. Lezen Leerklimaat Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN