Dyslexie 2.0

Dyslexie 2.0 - Ludo Verhoeven | Tiliboo-afrobeat.com

... 2.0 (Paperback). Voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie wordt een protocol gevolgd dat in 2006 is ingesteld ... PDF protocol MBO 2017-Digitaal:Opmaak 1 ... . Sinds die tijd zijn er... Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 6 Afbakening van dyslexie De afbakening van dyslexie als ernstige leesafwijking [DSM IV; 2000] classificeert dyslexie in ICIDH termen als een 'stoornis' en 'beperking' [Van der Leij et al, 2003]. Het verdient daarom aanbeveling deze stoornis nu ook inhoudelijk af te bakenen. Dit Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 2.0 vervangt het vorige. Praktijken met het keurmerk van het NKD werken v ... Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 2.0 ... ... . Dit Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 2.0 vervangt het vorige. Praktijken met het keurmerk van het NKD werken volgens het PDD&B 2.0. Voor de onderbouwing van gemaakte keuzen wordt in het protocol verwezen naar het rapport Onderzoek & Verantwoording ten behoeve van PDD&B 2.0. U kunt dit rapport opvragen via [email protected] Richtlijn...

INFORMATIE

AUTEUR
Ludo Verhoeven
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Dyslexie 2.0.pdf

OMSCHRIJVING

Voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie wordt een protocol gevolgd dat in 2006 is ingesteld. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe inzichten ten aanzien van de onderkenning en behandeling van dyslexie opgedaan. Bovendien is er in het klinisch veld ruime ervaring verkregen met het werken aan de hand van het genoemde protocol. De positieve en negatieve effecten beginnen zich af te tekenen, zodat het protocol op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit de praktijk tegen het licht kan worden gehouden in het perspectief van optimalisering. In dit boek staat daarom de vraag centraal of, en zo ja op welke wijze, het protocol toe is aan een update. Met andere woorden: moet er een versie 2.0 komen van het protocol voor diagnose en behandeling van dyslexie? In dit boek wordt deze vraag ingeleid door allereerst de inhoud van het huidige protocol samen te vatten en vervolgens nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de etiologie, het diagnosticeren en behandelen van dyslexie en ervaringsgegevens vanuit de praktijk te belichten. Van daaruit worden de contouren van een follow-up versie van het protocol geschetst.

Wil je het boek lezen?Dyslexie 2.0 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ludo Verhoeven. Lezen Dyslexie 2.0 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN