Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht

Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht - none | Tiliboo-afrobeat.com

...sie - Redelijkheid en billijkheid. De redelijkheid en billijkheid zorgen ervoor dat partijen (en de rechter) niet halsstarrig aan de wet en een eventuele overeenkomst kunnen vasthouden, maar dat ze eventuele (zeer) onredelijke of onbillijke situaties voorkomen ... "Gelijktijdig" overlijden, wie erft? - Redelijkheid en ... ... . De redelijkheid en billijkheid kan zowel aanvullend als beperkend werken. Redelijkheid en billijkheid behelst de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd. Deze kunnen strijdig zijn met gecodificeerd recht, bijvoorbeeld wanneer het naleven van een overeenkomst zou leiden tot een dermate ongunstig effect voor een der betrokkenen dat het afdwingen van naleving van die overeenkomst ... Wij willen hier een beschrij ... Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht | Wolters ... ... . Deze kunnen strijdig zijn met gecodificeerd recht, bijvoorbeeld wanneer het naleven van een overeenkomst zou leiden tot een dermate ongunstig effect voor een der betrokkenen dat het afdwingen van naleving van die overeenkomst ... Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe. Met de inwerkingtreding van...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Deze publicatie betoogt dat ook in het bestuursrecht de rechtsverhouding tussen overheid en burger wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid (goede trouw). Voor zowel rechters als bestuurders is het belangrijk gemotiveerd maatwerk te verkiezen boven een rechtlijnige toepassing van regels. Het bestuursrecht is in de kern gericht op bescherming van de burger tegen de overheid. Vanuit dit uitgangspunt zijn de beginselen van behoorlijk bestuur voortgekomen. Toch is er binnen het bestuursrecht lange tijd weinig tot geen aandacht is geweest voor het van oorsprong civielrechtelijk beginsel van de goede trouw. Met de inwerkingtreding van het huidige Burgerlijk wetboek is dat beginsel vervangen door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht zet uiteen dat ook in het bestuursrecht de overheid en burger tegenover elkaar staan door de redelijkheid en billijkheid (goede trouw) beheerste rechtsverhouding. Dit doet ook bij de burger een beroep op zijn plichten en de beginselen van goed burgerschap. De auteur van deze uitgave bepleit dat zowel het bestuursorgaan als de rechter dienen uit te gaan van gemotiveerd maatwerk, en niet de rechtlijnige toepassing van regelgeving onder het mom van rechtszekerheid. De uitgave sluit aan op diverse trends die het belang onderstrepen van maatwerk ten opzichte van een meer rigide toepassing van wet- en regelgeving. Het betoog is relevant binnen het kader van responsief bestuursrecht, maatschappelijk effectieve rechtspraak, gemotiveerd maatwerk, maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, beginselen van goed (of behoorlijk) burgerschap en een verbod op misbruik van bevoegdheid. De publicatie biedt waardevolle inzichten voor een breed lezerspubliek, waaronder wetenschappers, beleidsbepalers, rechters, bestuursorganen en ambtenaren.

Wil je het boek lezen?Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN