De vreedzame school

De vreedzame school - Leo Pauw | Tiliboo-afrobeat.com

... Vreedzame School willen we blijven aansluiten op wat er speelt in onze samenleving ... De Vreedzame School - Effectieve jeugdinterventies | NJi ... . Daarom werken we momenteel aan de herziening van de lesmappen voor het basisonderwijs. De nieuwe lesmappen zijn gereed voor de start van het nieuwe schooljaar. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn. De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de ... Vreedzame school - Onderwijs Maak Je Samen ... . De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de ... De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem e...

INFORMATIE

AUTEUR
Leo Pauw
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De vreedzame school.pdf

OMSCHRIJVING

De vreedzame school 1e druk is een boek van Leo Pauw uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088504341 Berichten over pestgedrag op school, molestaties op het sportveld; er zijn diverse aanleidingen om ons zorgen te maken over het gedrag van kinderen en jongeren. Niet alleen in de samenleving, maar ook in de school en in de klas zorgt het gedrag van leerlingen voor problemen. Korte lontjes, weinig respect voor gezag. Het mondige en individualistische gedrag staat soms zelfs het lesgeven in de weg. De school wordt als vanzelfsprekend een rol toebedacht in de 'oplossing' van dit probleem. Onderwijs heeft immers ook een rol in de maatschappelijke vorming van jeugdigen. Sinds 2006 zijn scholen verplicht om iets te doen aan burgerschapsvorming. Onderzoek laat zien dat nu, zeven jaar later, burgerschapsonderwijs stagneert. Er is weinig sprake van een samenhangend aanbod en ook ten aanzien van de opbrengsten is het beeld niet florissant.Deze ontwikkeling roept de vraag op: wat vermag de school eigenlijk als het gaat om de persoonlijke en maatschappelijke vorming van haar leerlingen? Hoe verhoudt de invloed van de school zich tot die van de ouders, de buurt of de straat? En wat weten we over de wijze waarop burgerschapsvorming plaats zou moeten vinden? In dit boek, gebaseerd op een onlangs verschenen proefschrift, staan die vragenn de antwoorden op die vragen centraal. Dit boek levert een bijdrage aan de kennisopbouw op dit terrein. Hiertoe is het programma De Vreedzame School aan een evaluatieonderzoek onderworpen. De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor basisscholen dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen,n waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap. Het evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School toont aan dat een dergelijk programma niet alleen door veel scholen is ingevoerd, maar dat het tevens theoretisch goed onderbouwd is, in de ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt en dat het beklijft. Het boek biedt ook zicht op welke factoren bevorderend of belemmerend werken bij de invoering van een dergelijk programma en eindigt met een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.

Wil je het boek lezen?De vreedzame school in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leo Pauw. Lezen De vreedzame school Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN