Financiele Rekenkunde

Financiele Rekenkunde - Rafael Liethof | Tiliboo-afrobeat.com

...ële rekenkunde voor het HEO kenmerkt zich vooral door de presentatie van verschillende oplossingsstrategieën ... Wat is juist: financiëel of financieel? | Van Dale ... . De vele competentiegerichte voorbeelden worden namelijk uitgewerkt met behulp van een rekenmachine, de grafische rekenmachine en Excel, waardoor studenten zelf hun oplossingsmethode kunnen kiezen. Financiële rekenkunde is gericht op het verwerken van rente. Berekeningen met rente of interest hebben grote invloed op allerlei bedrijfseconomische beslissingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen bij besluiten inzake investeren, voor regeringen bij het aangaan o ... bol.com | Financiele rekenkunde voor het HEO ... ... . Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen bij besluiten inzake investeren, voor regeringen bij het aangaan of verstrekken leningen Samenvatting Financiële rekenkunde. Kleine a: - Beschrijving: Contante waarde met termijnen - Formule: x * {(1+i)^-N - 1} / -i - Voorbeeld: ...

INFORMATIE

AUTEUR
Rafael Liethof
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Financiele Rekenkunde.pdf

OMSCHRIJVING

Financiele Rekenkunde 1e druk is een boek van Rafael Liethof uitgegeven bij Convoy Uitgevers Bv. ISBN 9789079564460 Vrijwel ieder mens heeft heel regelmatig te maken met 'rente'.Dit geldt dus ook voor u, bijvoorbeeld als u een spaarrekeningheeft, of wel eens 'rood staat' op uw betaalrekening. Maar ookbij andere fi nanci le producten, zoals hypotheken en de diversespaar- en beleggingsproducten, speelt rente een belangrijke rol.Ook in het bedrijfsleven wordt veel met rente gewerkt, bijvoorbeeldbij de fi nanciering van een onderneming en bij het nemen vaninvesteringsbeslissingen.Dit alles betekent dat het bij veel fi nanci le beslissingen van grootbelang is om te weten hoe rente werkt. En ook al is het tegenwoordigniet meer nodig om rente handmatig te berekenen - die taak isovergenomen door Excel en grafi sche rekenmachines - is het welbelangrijk om te weten hoe renteberekeningen worden gemaakt. Webegeven ons dan op het vakgebied van de fi nanci le rekenkunde. Indit boekje proberen we u op een toegankelijke wijze wegwijs te makenin dit vakgebied. Dit doen we zo praktisch mogelijk, door de diverserekentechnieken kort uiteen te zetten, en vervolgens stap voor stap toete lichten hoe de berekening in zijn werk gaat. Dit alles op basis vanvoorbeelden van alledag.

Wil je het boek lezen?Financiele Rekenkunde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rafael Liethof. Lezen Financiele Rekenkunde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN