Geweldloos verzet

Geweldloos verzet - none | Tiliboo-afrobeat.com

...ebeschrijving-geweldloos-verzet-in-gezinnen ... Verbindend gezag & Geweldloos Verzet - Lorentzhuis ... .pdf 640.72 KB In een evaluatie rapporteerde 80% van de ouders een afname van machteloosheid en van conflicten en een toename van positief contact met hun kind. Geweldloos verzet. Kiezen voor een waakzame en warme opvoeding Frank Van Holen en Johan Vanderfaeillie 'De boodschap aan ouders luidt: jullie moeten niet winnen, maar alleen volhouden!' (Omer, 2007). Steeds meer ouders ervaren moeilijkheden ... Geweldloos verzet Docent: drs. Ruth Willems ... . Steeds meer ouders ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij hun opgroeiende kinderen. Het Nederlands Netwerk Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit is een website ter promotie van het gedachtegoed van Haim Omer. De website is opgezet door kartrekkers in Nederland die door middel van workshops, trainingen en promoties het gedachtegoed in Nederland verspreiden. De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als G...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Geweldloos verzet.pdf

OMSCHRIJVING

Doorheen de verschillende thema's van het boek wordt er aandacht geschonken aan belangrijke onderwerpen en toepassingsgebieden in de ontwikkeling en implementatie van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. De auteurs gaan in op de theoretische onderbouwing van beide interventies, presenteren een literatuurstudie waarin wordt nagegaan of Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit effectieve interventies zijn en beschrijven als laatste een aantal toepassingen in de praktijk.Geweldloos verzet kan rekenen op een gevarieerde groep auteurs uit verschillende settings: hulpverlening aan multi-problem gezinnen, kinderpsychiatrie, residentiële zorg en thuisbegeleiding in de Bijzondere Jeugdbijstand, en het onderwijs. Zij vertellen hoe ze Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit in hun eigen voorziening hebben geïmplementeerd. Welke aanpassingen moesten ze doen aan de interventies om ze werkzaam te maken? Welke drempels moesten ze overwinnen om te komen tot een getrouwe implementatie? En wat is nodig om de interventies vast te houden en ervoor te zorgen dat ze niet vervagen?Het boek is een rijke, hedendaagse informatiebron voor iedereen die met Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit aan de slag wil gaan. Daarnaast is het een naslagwerk voor professionals in Vlaanderen en Nederland die de interventies in hun eigen praktijk willen introduceren.

Wil je het boek lezen?Geweldloos verzet in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Geweldloos verzet Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN