Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd

Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd - K. Van Harn | Tiliboo-afrobeat.com

...rkov-ketens in. diskrete tijd. Auteurs : K ... Amazon.fr - Markov-ketens in diskrete tijd - Harn, K. van ... ... . van Harn P.J. Holewijn: Onderwerpen : Kansrekening en Statistiek : ... In de waarschijnlijkheidsrekening heeft de theorie van Markov-ketens een voorname plaats; kenmerkend voor deze toevalsprocessen is een bescheide mate van afhankelijkheid tussen opvolgende waarnemingen. Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd 1e druk is een boek van K. Van Harn uitgegeven bij Epsilon Uitgaven. ISBN 9789050410267 In het dagelijks leve ... Markov-ketens in diskrete tijd - Klaas van Harn, P.J ... ... . ISBN 9789050410267 In het dagelijks leven wordt veel gemeten. Ook wordt vaak de maat van iets afgeleid uit andere gemeten waarden; denk aan lengte, gewicht, gemiddelde, oppervlakte, kans. Markov-ketens in diskrete tijd K. van Harn, P.J. Holewijn Epsilon-Uitgaven, deel 21. ISBN 978-90-5041-026-7, € 25,00. Behandelt stochastische tijden en aantallen, genererende functi...

INFORMATIE

AUTEUR
K. Van Harn
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd.pdf

OMSCHRIJVING

Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd 1e druk is een boek van K. Van Harn uitgegeven bij Epsilon Uitgaven. ISBN 9789050410267 In het dagelijks leven wordt veel gemeten. Ook wordt vaak de maat van iets afgeleid uit andere gemeten waarden; denk aan lengte, gewicht, gemiddelde, oppervlakte, kans. De wiskundige beschrijving van deze activiteiten vindt plaats binnen de maat- en integratietheorie, een basisonderwerp van de moderne wiskunde. Elke student wiskunde komt hier in meer of mindere mate mee in aanraking. Dat geldt ook voor velen die zich bezighouden met toepassingsgebieden van de wiskunde.Dit boek geeft een elementaire inleiding in de Lebesgue-theorie zoals die zich in de loop van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. De klassieke Riemann-integratie komt overigens in een appendix aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor motivering van uit de waarschijnlijkheidsrekening; als toepassing wordt in het laatste hoofdstuk voor een wet van grote aantallen een elementair bewijs gegeven. Met voldoende basiskennis van de analyse is dit boek geschikt voor zelfstudie.Dr. K. van Harn werd in 1948 geboren te Lunteren, studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij is als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.Prof.dr. P.J. Holewijn werd in 1935 geboren te Utrecht, studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit te Delft en promoveerde aldaar in 1965. Tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wil je het boek lezen?Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur K. Van Harn. Lezen Epsilon uitgaven 21 - Markov-ketens in diskrete tijd Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN