Cognitieve animatietherapie

Cognitieve animatietherapie - Peter Camp | Tiliboo-afrobeat.com

...ieve animatietherapie werd gepubliceerd in: PsychoPraktijk is een vakblad voor psychologie, psychotherapie & psychiatrie ... Opleidingen & lezingen - PIVOO Instituut ... . Het artikel illustreert de principes van cognitieve animatietherapie en in het bijzonder het gebruik van ICARUS bij eetstoornisproblematiek. Om het vakblad te bestellen (jaargang 6, nr 3) klikt u op deze link. Binnen cognitieve animatietherapie spreken we niet van positieve intenties, maar van 'goede bedoelingen'. In de praktijk komen beide begrippen nagenoeg overeen. Het ontstaan van goede bedoelingen wordt binnen cognitieve anim ... Cognitieve animatietherapie | Coaches, Coaching, Sociale ... ... . In de praktijk komen beide begrippen nagenoeg overeen. Het ontstaan van goede bedoelingen wordt binnen cognitieve animatietherapie verklaard aan de hand van de evolutietheorie. Steeds meer kan het besef voorop komen te staan dat niet zozeer de prestatie maar de achterliggende goede bedoeling van belang is bij eigenwaarde. Binnen cognitieve animatietherapie veronderstellen we dat er achter ieder gedrag en...

INFORMATIE

AUTEUR
Peter Camp
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Cognitieve animatietherapie.pdf

OMSCHRIJVING

Cognitieve animatietherapie is het eerste boek waarin deze vernieuwende vorm van psychotherapie wordt beschreven. Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is dat problemen waarmee cliënten te kampen hebben, zich in veel opzichten gedragen alsof ze een eigen leven leiden. De behandeling is er in eerste instantie op gericht dat cliënten hun identificatie met het probleem verminderen. Door het probleem met concrete middelen – onder meer interactieve computeranimaties – in kaart te brengen, leren cliënten strategieën herkennen en denkfouten verminderen. Daarnaast besteden therapeuten veel aandacht aan het leren voorzien in de vaak verwaarloosde behoeften die aan het probleem ten grondslag liggen.Paul Camp voegt met de introductie van de evolutionaire functietheorie een nieuwe dimensie toe aan de psychotherapie. Uitgangspunt is daarbij dat achter alle gedachten, emoties en gedrag een ‘goede bedoeling’ schuilgaat die wordt ingegeven door evolutionaire processen. De theorie leidt tot nieuwe interventies, biedt een betere verklaring voor de werkzaamheid van bestaande interventies en integreert vrijwel alle vormen van reguliere psychotherapie in een logisch model.Cognitieve animatietherapie is toepasbaar bij alle soorten problematiek en voor cliënten van alle leeftijden. Paul Camp heeft hiermee, in heldere bewoordingen en geïllustreerd door verschillende praktijkvoorbeelden, een inspirerend handboek geschreven, dat iedere hulpverlener, (ortho)pedagoog, psycholoog, student, beginnend of gevestigd therapeut gelezen moet hebben.

Wil je het boek lezen?Cognitieve animatietherapie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Peter Camp. Lezen Cognitieve animatietherapie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN